Steinkaret kulturhus er det navneforslaget jeg liker best på det nye kulturhuset i Steinkjer. Jeg vet ikke hvem som har fremmet forslaget og hva begrunnelsen var.

Her er i alle fall min begrunnelse for å støtte forslaget: Det hevdes at opprinnelsen til navnet Steinkjer er et steinkar som laks ble oppbevart i en gang i tida, ved munningen av Steinkjerelva, altså like ved der kulturhuset nå reises. Navnet vil knytte forbindelsen til en næringsaktivitet som hadde avgjørende betydning for framveksten av stedet Steinkjer.

Også i vår tid er laksefiske en viktig identitet ved byen. Navnene er så like at det vil være enkelt, når navnet Steinkaret kulturhus brukes, å få fram at det ligger i Steinkjer.