Gå til sidens hovedinnhold

Steinkjer Arbeiderparti som blid og jovial brumlebasse i med- og motvind

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikkens vesen kan være mangefasettert. Det er noe med å forstå forskjellen mellom destruktiv aktivisme og aktiv opposisjon. I Johan Prestvik sin kommentar i T-A 27. januar finnes ingenting imellom.

Arbeiderpartiet ønsket et rødgrønt samarbeid med Senterpartiet. De valgte heller å gå til Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet – nok en gang.

I de aller fleste sakene finner et stort flertall i kommunestyret sammen om gode kompromisser og løsninger. Det er en styrke ved lokalpolitikken i Steinkjer, og det mener vi Steinkjersamfunnet fortjener.

Les også

Ønsker vi kun brumlebasser i politikken?

For oss i Arbeiderpartiet er det likevel viktig at politikken ivaretar våre standpunkter og stemmer med vårt program. Derfor er vi glade for at kommunestyret klarer å enes når det gjelder f.eks. uteområder ved skolene, opprettholdelse av satsing på miljøterapeuter, flere barnehageplasser på Marisletta og opprettholdelse av desentraliserte bosentre.

Vi stemte mot nedleggelse av Tunet og fikk gjennomslag for flere mottaksskoler og mottaksbarnehager, oppgradering av toaletter ved Egge ungdomsskole og finansiering av BUA. Fellestrekket er at resultatene kom etter at vi hadde synliggjort utfordringene gjennom media først.

To andre eksempler er Dampsaga, der vi etterlyste informasjon om den økonomiske situasjonen og hva kommunen hadde lært av fadesen, og kommunal garantistillelse til en privat næringslivsaktørs låneopptak som vi kritiserte sterkt fra kommunestyrets talerstol.

Samtidig kan vi ikke søke enigheter og stemme med der vi er uenig, og der flertallets politikk går på bekostning av våre egne og partiets verdier. For i Arbeiderpartiet løfter vi i flokk, vi setter fellesskapet først og vi søker løsninger til det beste for hele samfunnet – ikke bare de få.

Som kommunestyrerepresentanter for Steinkjer Arbeiderparti er vi folkevalgte på partiets program. Men kommunestyret er ikke en sitteplass. Det er en arbeidsplass. Vår jobb er å arbeide for politikken vi er valgt på. Det handler om å få til gode vedtak i sakene som fremmes for oss, gjerne sammen med andre. Og det handler om å sette ting på dagsorden som vi mener er viktig. Derfor har vi kjempet for foreldrebetalt skolemåltid ved alle skolene fordi dette fører til bedre læring og hindrer utenforskap. Og vi har kjempet for en egen idrettsrådgiver i kommunen fordi vi ser av statistikk at Steinkjer får utbetalt mindre tippemidler i forhold til utbygd anlegg sammenlignet med andre kommuner. Vi kjemper for økte driftstilskudd til kommunale- og private barnehager. Og vi kjemper for bedre økonomi for de som har det vanskeligst ved å la de disponere barnetrygd uavhengig av sosialstønad. For som sektor forebygging i oppvekstetaten sier; dårlig familieøkonomi fører til multistressfamilier med unger som har tilpasningsproblemer i barnehager og på skole. Vi foreslo innføring av søskenmoderasjon i kulturskole og SFO. Alt dette ble stemt ned av flertallet i kommunestyret.

Vi jobbet også høylytt og beinhardt for å få gjennomslag for en tydeligere sosial profil på eiendomsskatten, der målet er at den som har den sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa. Etter flere kronglete veier med utsettelser, forhandlinger og tøffe debatter før beslutning ble Ap nedstemt med et knapt flertall og fortsatt er børa tyngre å bære for de som allerede har minst i Steinkjer.

Vårt primære ønske er å fremme saker og oppnå tilslutning for vår politikk og våre forslag til løsninger gjennom arbeid i de politiske organene. Men i og med at vi er i mindretall og ikke får gjennomslag i alle våre forslag,bruker vi også avisoppslag, Facebook og kronikker for å vise fram vår politikk. Da ser folk hva vi står for, og hvordan utfordringene ville blitt løst om det var Arbeiderpartiet som styrte Steinkjer.

Vi mener at det ikke er noen motsetning mellom det å fremme og fronte det man står for – både i enkeltsaker og samfunnsutvikling – og samtidig være i stand til å finne gode kompromisser der det er klokt og til det beste for alle i kommunen vår. AP vil fortsette å jobbe for vår politikk på en klar og tydelig måte, og vi vil fortsette å kjempe for å finne gode løsninger for folk.

Steinkjer Arbeiderparti består av folk som ønsker et samfunn basert på solidaritet med trygge arbeidsplasser, god oppvekst og et bredt kulturtilbud for alle, der heltid er en rettighet og deltid en mulighet på jobb, og der absolutt alle har mulighet til å leve gode liv – hele livet. Vi akter å fortsette å jobbe for dette på en godlynt brumlete, men klar og tydelig måte.

Steinkjer Arbeiderparti vil investere mer i mennesker og viser det i praktisk politikk.

Kommentarer til denne saken