Steinkjer går feil veg når stadig flere barn og unge trenger hjelpSteinkjer kommunje har vedtatt å kutte antall miljøterapeuter i grunnskolen fra 10 til 8,7 årsverk. Det gir grunn til bekymring for den oppvoksende slekt. Nå slår flere hardt på alarmklokka, i frykt for at flere skal havne i utenforskapet og ikke bli fanget opp av "systemet" tidlig nok. Det er stor enighet blant fagfolk om at tidlig innsats er en særdeles viktig faktor for å fange opp barn og ungdom som sliter. Det handler om å fange opp de barna som trenger noe ekstra så tidlig som mulig, det kan forebygge sosiale vanskeligheter, lærervansker, frafall i skolen og det å havne utenfor arbeidslivet. Men i dag er det dessverre mange som opplever at det går for lang tid før de får den nødvendige hjelpa. I dette bildet har miljøterapeutene en viktig rolle, og den blir ikke mindre viktig i framtida. Snarere tvert i mot, derfor er det uklokt å å gå til det skrittet å redusere denne tjenesten ute i skolene. For enkelte kan dette vise seg å bli et katastrofalt kutt i kommunale tjenester.

I fredagens utgave av Trønder-Avisa kunne vi lese om Emma Ingvaldsen og Tiril Halseth Resseli som fortalte hvor viktige den kommunale tjenesten har vært for de. Ingvaldsen sa at miljøterapeut Eli Gotvassli har vært helt avgjørende for henne, og hun mener at Gotvassli har reddet livet hennes. Ei sterk historie, men dessverre helt sikkert ikke enestående for de to. Det er nok mange som trenger hjelp, på linje med de to russejentene. Det er denne innsatsen kommunen nå vil skjære ned på.

Spesielt viktig blir miljøterapeutene i tiden som kommer, når vi en dag skal ut av pandemien. Rapporter om at det blir stadig flere barn og unge som sliter som følge av ensomhet og manglende sosiale arenaer under pandemien som har vart i drøye 14 måneder, blir flere og flere. Det gir grunn til ei ekstra bekymring for de som er unge i dag. Vi tror ikke vegen som Steinkjer-politikerne nå velger er den rette oppskrifta for å hjelpe alle disse som ikke finner seg til rette i hverdagen.

Derfor er vi helt enige med FAU-lederen i Steinkjer, Ole Morten Sand. Han mener at flerfaglige ikke-pedagogiske støttefunksjoner, som miljøterapeutene er, burde ha vært lovpålagt. Hadde tjenesten vært det så kunne ikke Steinkjer-politikerne, eller politikere i andre kommuner som sliter med å få balanse i kommuneøkonomien, fattet slike vedtak. Etter vedtaket sliter Sand med å se sammhengen mellom vedtaket og kommunens inkluderingsstartegi som innebærer tidlig innsats i barnehager og skoler. – Vi ser en utvikling med mange saker der elever sliter, fattigdommen øker og stadig flere trenger hjelp. Hvem skal se, og hjelpe disse i en tidlig fase når antall miljøterapeuter reduseres, spurte Sand i gårsdagens avis. Vi deler Sand sine bekymringer, og hans spørsmål fortjener et snarlig svar fra kommunens øverste politiske ledelse.