Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Hva er de viktige sakene framover spør Snorre Valen i Trønderdebatt.

For meg er svaret åpenbart, – og tiltakene må være mange.

Vi skal sikre en god utvikling for hele Steinkjer, i bygd og i by, og vi skal sammen skape en god utvikling for hele Innherred. Jeg har tro på at politikk virker, og da må vi gjøre det vi kan både lokalt, regionalt og nasjonalt for nettopp dette.

Vi skal sette alle kluter til for å gjøre SSB sine prognoser til skamme. Prognosene viser en del tunge trender, demografi blant annet, men det er viktig å merke seg at de ikke tar inn over seg endringer og politiske grep som tung tilrettelegging for nye arbeidsplasser, flere studieplasser, satsing på oppvekst, ungdom, idrett og kultur med videre. Gjennom lokale prioriteringer og grep, gjennom en balansert utvikling i Trøndelag og gjennom nasjonale grep og prioriteringer, skal vi klare dette.

Hver og en må vi bidra til dette med å framsnakke Steinkjer, Innherred og Trøndelag. Samtidig som vi endrer og tilpasser, må vi ha kraftigere fokus på utvikling. Vi har alle muligheter for å lykkes. Steinkjer er en fantastisk kommune med alle sine muligheter, og Innherred er en fantastisk region. Som ordfører og superpatriot tenker jeg det klart er mulig å knekke kurven, jeg er enda mer styrket i troen etter å ha kjent på den sterke medkraften fra alle kommunedelsmøtene i vår. Jeg gleder meg til jobben, sammen med hele Steinkjer og Innherred.

Det var tøft for Steinkjer å ikke skulle være fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag, men fra beslutningen om ett Trøndelag ble fattet har det ikke vært noen sorgprosess. Det har kun vært fokus på utvikling, – å fylle rollen som administrasjonsbyen i Trøndelag. Gjøre oss attraktive for unge mennesker, bygge gode fagmiljøer. Derfor har det også skjedd mye innenfor barnehage, skole, idrett, kultur og byutvikling. Store idretts- og kulturarrangementer viktig for vår identitet og attraktivitet blomstrer og utvikler seg godt, så som Steinkjerfestivalen i år med Framtidsfredag, Eplene i Messehagen, Hilmarfestivalen, Sparebank1-cup og en rekke NM-arrangementer.

For Steinkjer som administrasjonsby er det svært viktig at alle som har Steinkjer som hovedsete leverer på det, – selve premissen for den frivillige fylkessammenslåingen. Jeg tror flere har noe å gå på her og jeg vil invitere til en dialog om dette nå etter sommeren.

Å få etablert mer hotellkapasitet er viktig både for administrasjons- og arrangementsbyen. Et nytt hotell vil også innebære viktige arbeidsplasser. Utbygger er ivrig på å få realisert det nye hotellet. Det blir nye møtepunkter om dette senere i august.

InnoCamp har blitt en fantastisk samling av grønne utdannings-, kompetanse- og utviklingsmiljøer. Her skjer innovasjon innenfor det blågrønne og sirkulær bioøkonomi i praksis. Jeg kan ikke se for meg noe bedre sted for regjeringa å legge Bionova. Nord Universitet starter et nytt studium i sirkulær bioøkonomi nå i høst. Her ligger det svært godt til rette for flere studieløp, helt i tråd med regjeringas satsing på flere desentraliserte studieplasser. Vi er i god dialog med Nord Universitet om dette, og med studentene om Steinkjer som studentby.

Minst like viktig er det å videreutvikle industrikommunen, landbrukskommunen og handelsbyen. Hele 65 prosent av alle arbeidsplasser i Steinkjer er innenfor privat virksomhet. Jeg tror det først og fremst er innenfor privat virksomhet veksten skal komme framover.

Det er en fantastisk utbygging SalMar nå realiserer på Malm industripark. Mange nye stillinger er allerede utlyst. Reguleringsplan for utvidelse av Malm Industripark og nytt næringsareal ved Asphaugen kommer til behandling i høst. Det er i tillegg svært bra at Steinkjer kommune er med på eiersiden sammen med Inderøy kommune i utviklingen av Røra Næringspark. Vi har nettopp gitt styret klarsignal for å klargjøre etappe to.

Trøndelag og Innherred er attraktiv for næringsetablering og det er mange som ønsker å utvikle seg sentralt på Innherred. Derfor er det svært viktig å få klarert flere næringsarealer og attraktive boligprosjekter, i hele kommunen. Jeg er, som mange andre, svært utålmodig på å få vedtatt ny arealdel. Derfor satte vi også av penger av NTE-utbyttet til næring og framdrift på kommuneplanens arealdel. Jeg mener at mer av NTE-utbyttet må brukes på næringsutvikling framover. Steinkjer skal alltid ha næringsarealer på lager. Arealstrategien er vedtatt og har avklart at vegnære, sjønære, sentrumsnære og store sammenhengende næringsarealer skal prioriteres. Steinkjer næringsselskap har allerede gjort et forarbeid, og flere grunneiere har henvendt seg for å spille inn arealer. Generelt må planprosesser forenkles.

Kommunestyret vedtok sammen med premissene for utviklingsprosjektet 2025 at vi skal lage en vekststrategi næring. Vekststrategien blir vår handlingsdel av felles næringsstrategi for Innherred. 24. august samler vi næringslivet i Steinkjer til å bidra i dette felles krafttaket for Steinkjer. Jeg gleder meg.

I vår kjørte administrasjonen en omfattende møteserie i alle kommunedeler. Jeg vil gi stor honnør til kommunedirektøren og ledergruppen for en bredt anlagt prosess og ikke minst til alle bolystgruppene for gode møter og stor samskapingsvilje. Det ligger svært stor medkraft i å utvikle arbeidsmetoden videre. Samskaping er nettopp en av hovedpilarene i vår egen samfunnsdel. Disse møtene har vist en enorm energi for å utvikle alle lokalsamfunn videre, rundt skolen som utviklingsmotor.

Prosessen har i tillegg vist at elevtallsnedgangen fordeler seg så likt utover at Senterpartiet og Venstre (flertallet) allerede nå i juni valgte å være tydelig på at skolestrukturen skal ligge videre. Samtidig har vi også signalisert stor utålmodighet med å komme i gang med omsorgsgrepene. Vårt flertallsforslag ble sendt på høring sammen med Ap, SV og Uavhengige sitt samt kommunedirektørens innstilling. Vi kom fram til at det måtte bli slik i stedet for krevende runder om lovligheten og det demokratiske ved ikke å sende dette på høring. Nå håper vi på gode og engasjerte høringsuttalelser.

Jeg er opptatt av å løfte utviklingsfokuset i endringsprosessene. Vi trenger alle med på dette løftet, – i og for hele Steinkjer, og for Innherred!