Gå til sidens hovedinnhold

Stempling av lærere og andre yrkesgrupper

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkevalgte Arild Røsland fra Sp foreslår i et leserinnlegg i Innherred 27. februar følgende: "Innfør stempling til lærerne, så får vi se hvilken timelønn dere ligger på, så kan det hende det blir slutt på alt gnålet deres." I det han foreslår dette, stempler han lærere som gnålete og sytete. Er det noe pandemien har lært oss, er det respekt for verdien av ulike yrkesgrupper. Renholdspersonale og dagligvareansatte har fått større anerkjennelse, det mangler bare å gi dem lønn som fortjent. Sykepleiere og helsefagarbeidere har fått applaus, men det velfortjente lønnsløftet deres uteblir, sannsynligvis fordi yrkene er så kvinnedominerte. Scenekunstnere og musikere får sympati og dagpenger. Folk i gata har fått øynene opp for at det norske landbruket er viktig, for vi trenger jo mat hvis grensene stenges. Og i mars 2020 kjente foreldre verdien av ansatte i skole og barnehage på kroppen.

Som folkevalgt i kommuner og fylkeskommuner er vi arbeidsgivere for en hel rekke yrkesgrupper. På folkevalgtskoleringene rett etter valg tematiseres de ulike rollene vi har, og dette er roller vi innehar hele døgnet mens vi har vervet. Det betyr at vi også er arbeidsgivere når vi sitter rundt kjøkkenbordet, blant venner og når vi uttaler oss offentlig. For mange var det nok ikke derfor vi sa ja til å stå på liste, men det er en viktig del av vervet.

Altfor mange lærere forlater yrket etter 2-3 år pga følelsen av utilstrekkelighet. Man kommer inn i yrket full av energi og lyst til å formidle viktig kunnskap. Praksissjokket er imidlertid stort, lærere vasser i psykososiale utfordringer og altfor store klasser. Da pandemien kom, ble dette enda verre: helsesykepleierne ble omdirigert til helse, barnevernet fikk hjemmekontor, og kontaktlærere jobbet mye med oppfølging av elever man ikke fikk treffe. Noen elever er hjemme i karantene eller med symptomer, kanskje er læreren selv hjemme mens elevene er på skolen. I tillegg treffer mange lærere 100 folk i løpet av en dag, så risikoen for å bli smittet på jobb er stor. FHI registrerer ikke denne smitten, men lærere over hele landet melder inn til en gruppe som registrerer.

Nå er det registrert 1300 smittede lærere. Får disse skader, gjelder ikke yrkesskadeforsikring. Det er avgjørende for læringa og den psykiske helsa til barn og unge å holde skolene åpne, men det er åpenbart at dette utgjør en risiko for de ansatte i store klasser og altfor små klasserom. Det er de folkevalgtes ansvar å tilrettelegge for et trygt arbeidsliv. På Levanger har ansatte i skolen over flere år sagt fra om at skolen trenger mer ressurser for å følge opp elevene og ta tak i de psykososiale utfordringene som havner i media. Dette er politikernes ansvar, både lokalt og nasjonalt. SV jobber for flere lærere, andre yrkesgrupper inn i skolen, tillit til at lærere gjør jobben sin og en mer praktisk skolehverdag. SV mener at alle lærere skal ha kompetanse i fagene de underviser i, men vi kan ikke avskilte lærerne mens vi venter på midler til etterutdanningen som trengs.

SV jobber også for et tryggere arbeidsliv for alle ansatte, både i det offentlige og i næringslivet. Målet må være hele og faste stillinger, tiltak mot sosial dumping - og at tusenvis av dyktige lærere som sier fra om krevende forhold, får slippe å høre at de kommer med gnål. Ingen av utfordringene lærere møter daglig kan løses gjennom stempling, det være seg fordomsfulle uttalelser eller innføring av stemplingsur.

Kommentarer til denne saken