Gå til sidens hovedinnhold

Stenging av ørabrua for biltrafikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV leverte en interpellasjon i kommunestyret 31. mai, der de ba om at Ørabrua stenges for biltrafikk og forbeholdes myke trafikanter. De mente at dette ville redusere forurensningen fra biltrafikken og ut fra et folkehelseperspektiv virke positivt på folkehelsen.

Verdal FrP er helt enig i at vi ut fra et folkehelseperspektiv må legge bedre til rette for gående og syklende og at vi bør arbeide for å redusere forurensingen fra blant annet biltrafikken, men å stenge broen for biltrafikk er etter Verdal FrP sitt syn feil måte å gjøre det på. Argumentet om mindre forurensing holder ikke da trafikken bare blir flyttet til den andre broen (Fv 757).

Dette vil skape mer trafikk på den andre broen, i tillegg til at det blir en vesentlig økning av trafikk i rundkjøringen, Holbergkrysset, hvor det allerede er tidvis veldig høy trafikkbelastning. Vi vet også at mye biltrafikk skaper køkjøring som igjen skaper tomgangskjøring, noe som er en av de største synderne når det gjelder forurensing fra biltrafikk.

Verdal Frp mener at i stedet for å stenge broen for biltrafikk bør det legges et bedre dekke på gang/sykkelfeltet som er på begge sider av broen. Disse feltene bør også gjøres bredere med tanke på brøyting. Dette burde være et greit og enkelt tiltak for å bedre forholdene for myke trafikanter samtidig som vi fortsatt kan holde broen åpen for biltrafikk. Jeg vil vel tro at det også er et forholdsvis billig tiltak.

Verdal FrP kan ikke se at det er vesentlige fordeler med å stenge Ørabrua for biltrafikk og støttet derfor ikke interpellasjonen fra SV.

Kommentarer til denne saken