Å bruke Helseplattformen som legevakt går helt fint – selv for en pensjonert lege. Selv om det kan være krevende å ta i bruk et nytt journalsystem gjør jeg gjerne det når jeg vet at dette bidrar til en bedre helsetjeneste for pasientene.

Gjennom snart 45 år har jeg tatt vakter ved Legevakta i Trondheim parallelt med jobber i ulike deler av helsevesenet. Nå har jeg gått over i pensjonistenes rekker, men legefrakken har jeg ikke lagt bort. Det er fortsatt en stor glede å bistå pasienter jeg møter på legevakt.

Siden Helseplattformen ble tatt i bruk ved Legevakta i Trondheim har jeg hatt tre vakter. Før min første vakt med nytt journalsystem fikk jeg en grundig gjennomgang av systemet på et kveldskurs med dyktige instruktører. Jeg var også innom Legevakta et par ganger for å øve meg i bruken.

Gjennom mine 45 år som legevakt i Trondheim har jeg vært med på store endringer i måten vi organiserer legevakta på. Jeg har også tidligere vært med på innføring av to ulike digitale journalsystem. Når vi nå innfører Helseplattformen som en felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge er det den viktigste endringen vi har gjort i min tid som lege. At den enkelte innbygger får en samlet journal der fastlegen, sykehuset, hjemmesykepleien og legevakt bidrar, vil føre til bedre pasientsikkerhet og bedre kvalitet på de tjenestene helsevesenet kan yte.

Å få en felles journal for den enkelte innbygger på tvers av aktørene i helsetjenesten er sårt savnet. Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg ikke har hatt en eneste legevakt de siste ti årene der ikke flere pasienter enten uttrykker sjokk, vantro eller frustrasjon over at jeg på Legevakta ikke kan se hva kreftlegen sa i går eller hva fastlegen har funnet. Det er ingen tvil om at pasientene ønsker en samlet journalløsning.

Selvfølgelig er det krevende å lære seg å bruke et nytt journalsystem. Og i innføringsfasen er det ting som fortsatt må forbedres. Men min erfaring så langt er at det ikke er verre å bruke dette systemet enn tidligere journalsystem. Og jeg ser allerede ting som fungerer bedre nå enn i det gamle journalsystemet. Når jeg tidligere fant ut at pasienten trengte smertestillende medisin, en blodprøve eller et røntgenbilde så måtte jeg gå ut av legekontoret og varsle sykepleierne direkte. Nå kan jeg ta noen få klikk i Helseplattformen – seks klikk for en Paracet – og sykepleierne får beskjed. Dokumentasjonen og arbeidsflyten blir bedre.

Jeg opplever også stor lydhørhet for innspill med forslag til forbedringer. Ennå er ikke Helseplattformen tatt i bruk ved sykehusene eller hos de fleste fastlegene. Så den største gevinsten gjenstår å høste.

To fastlegekolleger har gått hardt ut mot løsningen i flere runder, både før og etter lanseringen 7. mai. Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken og er spørrende til hva som er bakgrunnen for de harde ordene. Løsningen er helt ny, og man må bruke litt tid på å rette den opp og gjøre den bedre – slik man må sy inn og justere enhver dress man kjøper. Men Helseplattformen fungerer godt for en pensjonert lege som ikke bruker elektronisk journal regelmessig.

Vi i Midt-Norge er først ute med å gjennomføre det som til nå bare har vært en visjon: en innbygger – en journal. Det er et pionerprosjekt og krever at vi alle bidrar. Det er naturlig at man er bekymret for belastningen et nytt prosjekt har å si for egen del, men vi kommer oss ikke videre uten en opprettingsfase. Det er ikke noe alternativ å snu. Vi kan ikke fortsette å bygge motorvei på hver vår øy. Løsningene som fastlegene bruker i dag fungerer godt for fastlegene, men i mindre grad for andre deler av systemet. Som en helhetlig helsetjeneste, som den norske er, fortjener pasienten noe bedre.

Selv håper jeg ikke bare å jobbe i Helseplattform-løsningen som legevaktlege, men også få lov til å være pasient i et system som rommer alle nivåene av helsetjenesten. Jeg kommer til å ta i bruk innbyggerportalen HelsaMi, som vil gi meg informasjon både fra fastlege, kommunehelsetjeneste og sykehus direkte på mobilen. Det ser jeg fram til.