De to siste årene har dødsulykker i trafikken godt merkbart ned. De første seks månedene av dette året har det hvert en merkbar økning som får ringvirkninger på mange familier, venner og hele nasjonen.

Undertegnede og kollega Kjell Endre Bonesrønning har de siste 13 årene drevet med Foredrag om døden, som omhandler trafikkdød. Vi er begge spesialister i stell av døde med spesielle utfordringer ved plutselig og uventet død – spesielt ved dødsulykker i trafikken. Rekonstruksjon av døde i trafikken er en av spesialitetene.

Vi er meget interessert i å bidra med vårt foredrag for å få ned den triste statistikken. Vårt holdningsarbeid og opplysning om trafikkfarlig adferd er noe som har blitt meget godt mottatt av tilhørere. Tilhørerne har vært ungdom mellom 18 og 26 år som liker å mekke bil og som ofte trykker gassen for dypt mot gulvet.

Vi har tidligere hatt samarbeid med Trøndelags fylkeskommune, Statens vegvesen, politiet, Trøndelag Brann og Redning, Seniorforsker Dagfinn Moe Sintef med flere. Trafikkfarlig adferd som mobilbruk, uoppmerksomhet, rus og fart er noe av innholdet, Foredraget Et Verdig Farvel følger et par dødsulykker fra ulykkesstedet til begravelsesdagen.

Vi har i dag godt samarbeid med Wright Trafikkskole i Trondheim og NAV hvor vi har dette foredraget for elever som skal ut i trafikken som buss- og langtransportsjåfører. Tilbakemeldingene fra alle som har hørt foredraget de siste 13 årene synes det er både trist og lærerik. Det setter sine spor slik at flere av dem i samtalene etter foredraget tar det innover seg og sier at det var et klart varsko om å ikke bli med i dødsstatistikken.

«Alle må bidra» sier Vegdirektøren på Twitter. Vårt bidrag kan gjør en forskjell. Vårt foredrag omhandler en trafikkulykke med døden som følge. Erfaringen med vårt foredrag viser at holdningsskapende arbeid påvirker ungdommens kjøreadferd. Jeg håper også Vegdirektør tar kontakt så også vi kan bidra til å få ulykkesstatistikk ned.