Still krav om sikkerhet for sjåfører

Av

Utsett starten på anbudet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bussjåfører i Trøndelag er veldig bekymret for tiden. Hovedårsaken til det er at de aktuelle rutebussene som er i markedet fortsatt nesten fullstendig mangler kollisjonssikkerhet for sjåføren.

Statens Havarikommisjon konkluderte med at kollisjonssikkerheten i rutebusser ikke er god (nok) etter at de undersøkte forhold rundt en kollisjon mellom to rutebusser i sakte fart i Ullensaker i 2017. En sjåfør døde, den andre ble alvorlig kvestet.

Hva som blir konklusjonen etter en kollisjon i Bergen i sommer der både bussjåføren og sjåføren i personbilen døde, vet vi ikke pr. dato, men gitt utfallet, er det tvilsomt at man ender med at kollisjonssikkerheten er god. I en kollisjon mellom en liten personbil og en rutebuss, stoppet den lille personbilen først da den traff framakslingen/ framhjulet på bussen. Heldigvis var dette på høyre side av bussen, og sjåføren sitter til venstre i norske busser.

Men han sitter foran framhjul/ framaksling, og utfallet ville nok ha blitt dårlig for sjåføren om bilen hadde truffet på venstre side. Dette er tre eksempler som viser at frontpartiet i bussene er for svakt til å kunne beskytte sjåføren om uhellet skulle være ute. Og vi ser, uhell skjer.

Det oppleves som paradoksalt i en tid med stadig økende fokus på nullvisjon – null drepte i trafikken- at man både internasjonalt og nasjonalt har et regelverk der man over tid har neglisjert sikkerheten for sjåførene i rutebussene. Og dette har man spart penger på. At det har sammenheng med et ønske om å produsere billigere busser for anbudskonkurranse, er nærliggende å tro. Noen vil kanskje hevde at det er en miljøgevinst i å produsere lettere busser med redusert /minimal sjåførsikkerhet, men det viser seg å koste sjåfører dyrt.

Enkelte steder i landet har administrasjonsselskapene begynt å stille krav til sikkerhet for førerplassen også. Vår sterke oppfordring er derfor at man i Trøndelag må gjøre det samme. Still krav i anbudsdokumentene om at sikkerheten for sjåføren må økes i forhold til de bussene vi kjører rundt med i dag. Vær sjølstendig og ta egne avgjørelser og ikke vis til internasjonale avtaler og påstå at dere er bundet på hender og føtter av dem.

Vi er klar over at AtB planlegger og utfører sitt oppdrag etter styringssignaler fra politikerne i Trøndelag, og ledelsen i AtB sier i et brev til tillitsvalgte for sjåfører i Trøndelag at det ikke finnes politiske signaler som gjør at de kan stille krav om større kollisjonssikkerhet i rutebussene. AtB viser til reduksjon på 46 millioner i tildelte midler neste år, og om de skal stille krav om sikkerhet, vil det gå ut over produksjonen / tilbudet til publikum. AtB mener at arbeidsmiljøloven gir busselskapene det de trenger for å øke sikkerheten og at det er et arbeidsgiveransvar.

Men i en anbudssituasjon der pris er vektet så høyt, vil det selskapet som bygger inn mer sikkerhet, måtte betale mer for bussene og derfor tape i konkurransen med selskaper som kjører på samme minimumsnivå som i de bussene vi kjører med i dag.

Det er her det politiske ansvaret til fylkespolitikere må komme inn. Det er de som bevilger pengene og kan gi klare signaler i AtB. Innlevering av anbudspapirene er (korona)- utsatt til ca. 10. august -2020, oppstart er satt til august 2021. Dette er altfor kort tid til å få spesifisert økt sikkerhet for sjåførene i bussene. Derfor er vårt krav at AtB bruker opsjonsavtalen med selskapene og utsetter oppstarten til august -2022.

Da vil man få bedre tid til både å få produsert busser som er tryggere i en ev. kollisjon og også bygge sikkerhetsglass som beskytter sjåføren mot smitte (og ev. overfall).

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet uttaler i dagens media (30.07.20) at vi må regne med å leve med det samme smitteregime som vi har nå i ennå 2 til 3 år.

Med smittebeskyttelse rundt sjåføren kunne man kanskje kunne åpne framdøra tidligere og få mer orden på billettsalg og inntekter enn uten. Vi ber om at fylkespolitikere gjør en ny vurdering med krav til økt kollisjonssikkerhet og smittevern i bussene som skal kontraheres for de neste årene. (-En lastebil må tåle en pendelsvingning av en viss tyngde midt i fronten. Det er det kravet Ruter har stilt for nye busser i det neste anbudet.)

Som sjåfører er vi ubeskjedne nok til å mene at vi ikke er erstattelige i enhver sammenheng. Det er nok mulig relativt raskt å kunne finne en ny sjåfør om en av oss skulle bli hardt skadet eller drept på post, men man bør huske på at i tillegg til funksjonen som bussjåfører, er vi til stede i livene til mange andre både når vi kjører skift og i de andre timene i døgnet. Også vi er sønner og døtre, fedre og mødre osv., og som sådan helt uerstattelige. Vi ber om at fylkespolitikerne også har dette i mente når de tar en ny diskusjon om anbudskrav og tid.

Om at den politiske ledelsen i Trøndelag mener at dagens nivå for sikkerhet for sjåførene er god nok, ber vi om at de åpent står fram og argumenterer for sitt syn tross konklusjonen fra Statens Havarikommisjon og erfaringer fra trafikkulykker der busser er involvert, og vi ber om at dere ikke argumenterer økonomisk- det har vi hørt fra AtB

Innlegget er signert: Paul Inge Brandegg, hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i Boreal Midt-Norge. Stig Morten Rognes, hovedtillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet Avd 75. Hans Peter Sørgjerd, leder i Yrkestrafikkforbundet region Trøndelag. Jan Ole Grande, hovedtillitsvalgtfor Yrkestrafikkforbundet avd. 17. Arve Buhaug, Yrkestrafikkforbundet i Vy Trøndelag. Hilde Vågan, Yrkestrafikkforbundet i Trønderbilene. Øystein Husby, Yrkestrafikkforbundet i Tide Trøndelag

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken