Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Det sa Aasmund Olavsson Vinje i Ferdaminne da han passerte Stjørdal i 1860. Hadde han kunnet se sentrum i dag så er jeg sikker på at han hadde vært fornøyd med spådommen sin.

For 25 år siden fikk Stjørdal bystatus, et helt naturlig valg og en bekreftelse på det som ligger i vår historiske arv og geografiske beliggenhet.

Den viljen som ble manifestert i vedtaket for 25 år siden har vært førende for at vi nå bygger en by for aktivitet og handel, en by hvor mennesker skal bo og virke og et sentrum hvor vi tar på alvor at det å være en by betyr at vi skal bruke høyden når vi bygger. Vi har vedtatt de høyeste byggehøydene i Trøndelag, det gjør vi for å utvikle en moderne bykjerne og samtidig ivareta dyrka jord rundt sentrum.

Vi har kommet oss gjennom en pandemi og ser framover! Når vi skal bygge for framtida bør vi jo være så ambisiøse at målet er å gjøre Stjørdal til den mest attraktive kommunen i Trøndelag! For det kommer framtiden til å handle om – det å være attraktiv! Og hva ligger det nå i det. Det ligger i det at du blir valgt som sted å være, ikke minst av ungdommene som befolkningsutviklingen viser at det blir færre av. Det vil være en stor utfordring at vi får en befolkning som har en stadig større andel eldre og en krympende andel barn og unge. Det vil få betydning for tjenestetilbudet vi som kommune gir og det har stor betydning for rekruttering til arbeidslivet. Vi vil kjempe om hender og hoder for framtida.

Da tror jeg det er viktig for Stjørdal at vi skal legge vekt på å være det naturlige knutepunktet i Midt-Norge. Det er en del av identiteten til Stjørdal å være et senter i vår region.

Vi skal være arrangementsbyen slik vi er det i år for bl.a. NM i friidrett og Hell RX. Vi har Kimen som gir oss en arena for kulturelle opplevelser både i det storslagne med Bør Børson og Opera Trøndelag og i bredden med hele det rike kulturlivet vårt.

Vi skal bygge en by hvor folk vil bo og trives og der det er utvikling i alle deler av kommunen og et bredt og variert tilbud til de som bor her. Vi må ha som mål at barnefamiliene skal velge oss fordi her er det de beste boligene, de beste oppvekstmulighetene og de beste lokalsamfunnene.

Vi skal bygge en bykommune med gode tjenester for store og små. Vi vet at de 2000 ansatte i Stjørdal kommune er en nøkkel i så måte. Og vi har mye å vise til allerede i dag. Vi er f.eks. ledende i bruk av velferdsteknologi som gjør at eldre kan bestemme mer av egen hverdag selv og bo lenger hjemme om de ønsker det.

Vi er og skal fortsatt være Trøndelags nest største kommune. Og selv om vi er en tiendedel av størrelsen på Trondheim så er det ingen grunn til at folk skal flytte til Trondheim for å bo eller arbeide og ikke til oss. Med infrastrukturutbyggingene som skal skje de nærmeste årene åpner det seg muligheter. De mulighetene skal vi ta!

Det betyr også at vi skal arbeide hardt for nye næringsetableringer og utnytte Stjørdals særlige fortrinn. Vi er en av landets største landbrukskommuner og på Tangen så går det en tråd fra teglverk til teknologi. Vi skal også ta med oss at Stjørdal er blitt en universitetsby og at vi er vertskap for en campus i vekst.

Stjørdal kommune har som ambisjon å være annerledeskommunen. Det betyr å være fremoverlent og tenke og prøve nytt! Enten det er tjenesteyting, kulturopplevelser eller næringsutvikling så skal vi være villige til å prøve nye ting, heie på nye initiativ, være åpen for nye ideer. Vi skal være opptatt av å gjøre ting smartere, bedre og med mye glede. Og med glede mener jeg å framsnakke og heie på det som vi får til. For det er også med å bygge attraktivitet.

Det er jo også annerledes at vi er snart er den eneste kommunen i Trøndelag som ikke har innført eiendomsskatt.

Stjørdal har som visjon å være et godt valg for framtida. For å lykkes med det må vi arbeide sammen, frivillige lag og organisasjoner, kommunen, næringslivet og alle som bor og arbeider her. For til sjuende og sist så er det menneskene som hører til her som utvikler kommunen vår.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag