Alle barn har de samme rettighetene i FNs barnekonvensjon, uavhengig av seksualitet eller kjønnsidentitet. Redd Barna og Press er derfor stolte av å feire Pride.

Pride er ikke bare for voksne, barn er også skeive. Dette er barn som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, som forelsker seg i noen av samme kjønn, har en annen kjønnsidentitet enn den de ble tildelt ved fødselen eller som blir født med kropper som ikke passer inn i samfunnets forestilling om hva en jentekropp eller en guttekropp skal være. Noen av disse barna forteller åpent til omverdenen at de identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, trans eller intersex, mens andre holder det hemmelig. Følelsene er like legitime og viktige uansett om barna er åpne om det eller ikke og uavhengig hva de identifiserer seg som.

Men barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet er ekstra sårbare for rettighetsbrudd. De møter ofte en mangel på forståelse og kompetanse fra trygge voksenpersoner, og mange blir forsøkt presset tilbake i disse normene. Mange skeive barn i Norge og i verden får ikke oppfylt helt grunnleggende menneskerettigheter, og risikerer å bli møtt med vold, trakassering og fordømmelse. De har større risiko for å miste skolegang, bli hjemløse, oppleve mobbing, vold, overgrep, seksuell trakassering og hatkriminalitet. Og mange ender også opp med dårligere psykisk og fysisk helse.

Flere av disse barna står helt uten støtteapparat. De er ikke bare en minoritet i samfunnet, men kanskje også i sin egen familie, og blir ofte oversett av myndigheter og sivilsamfunn. Redd Barna og Press jobber for å sikre at disse barna skal få oppfylt rettighetene sine på lik linje med andre barn.

Men flere av utfordringene som skeive barn opplever handler om holdninger. En undersøkelse fra 2017 viser at en av fem foreldre er bekymret for eller negativ til å ha et barn som er lesbisk, homofil eller transperson. Mangfold og en inkluderende tilnærming til kjønn og seksualitet vil komme alle barn til gode, uansett hvem de er og hva de identifiserer seg selv som. Ved at rammene for kjønn og seksualitet blir utvidet, kan barn få større frihet til å utvikle egen personlighet, identitet og seksuell orientering uten sanksjoner i møte med samfunnet. Fire av fem er enig i at det er bra for barn å vite om forskjellige seksuelle orienteringer.

Vi vet også at informasjon gjør barn trygge, og at det gjør dem mer inkluderende overfor andre barn. Noe av det viktigste vi kan gjøre er derfor å sikre kunnskap om kjønn og seksualitet hos alle som møter barn og unge. Barn og unge må få den informasjonen de trenger på en trygg måte. Vi mener at barn i barnehage og skole må få tilgjengelig og relevant kunnskap om kropp, positiv seksualitet, grensesetting, vold og overgrep, og at seksualitetsundervisningen må styrkes i hele opplæringsløpet.

I år går Redd Barna og Press i Pride-paraden i hovedstaden under parolen «Stolt av å være på lag med alle barn» og «Barn er barn uansett, å elske er en menneskerett». Bli med å se, anerkjenne og lytte til barna. Barn har rett til å delta i Pride, og vi vil fremme deres stemmer.