Jeg er stolt!

Jeg er stolt av Ida, Petter, Eivor og Sofia, som fikk utdelt fylkeskommunens frivillighetspris tidligere denne uka. For meg var det en stor ære å kunne dele ut denne anerkjennelsen til NamdalsPride. I et debattklima som alt for ofte ekskluderer og skremmer unge og voksne fra å delta, er det viktig at vi bruker de mulighetene vi kan for å synliggjøre og bekjempe barrierer. NamdalsPride går foran!

Å være ung og homofil i dag er ikke enkelt. Undersøkelser viser at det er mange tabu knyttet til å stå fram som «annerledes». Det er dessverre fremdeles en vei å gå for å få aksept og respekt for den man er om man er i storby eller på bygda. Slik skal det ikke være. Derfor er jeg stolt over å dele ut en pris som hyller mangfold og kjærlighet. NamdalsPride har gjort en fantastisk jobb for å forebygge utenforskap, skape rom for debatt og gi et språk til det som av mange oppfattes som annerledeshet, og jeg håper at fylkeskommunens anerkjennelse vil motivere til fortsatt engasjement! Det trenger vi.

Juni er en måned farget med regnbuen. Mange synliggjør sin støtte til mangfold, både symbolsk og med flagg. Hver for seg er dette viktige små markeringer. Vi trenger gode forbilder i lokalsamfunn, i organisasjoner og institusjoner. Når f.eks. en rektor setter mangfold på dagsorden i skolen, når folkekirka og presten deltar i Pride-tog eller når fylkeskommunen deler ut pris, er det med på å sende viktige signal til innbyggerne. Da er vi med i kampen for større toleranse, aksept og respekt. Denne kampen skal ikke kjempes bare i juni, men være et kontinuerlig arbeid for grunnleggende rettigheter og aksept.

For Arbeiderpartiet er kampen for alle mennesker sin rett til likebehandling og bedre levekår en sentral del av den ideologiske og praktiske likestillings- og frihetskampen. Selv om man har kommet langt når det gjelder LHBT+-personers levekår i Norge, sammenlignet med andre land, er det fortsatt store uløste utfordringer. I 2019 falt Norge for tredje år på rad på oversikten Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBT+-personer er i landet. Norge kommer også dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen. Derfor må vi styrke dette arbeidet!

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet. Min motivasjon ligger i Arbeiderpartiets ideologi om at vi får til mer sammen enn hver for oss. På Stortinget skal vi initiere arbeid med handlingsplaner for LHBT+-personers levekår og vi vil styrke undervisning om mangfold. Vår politikk skal gjøre hverdagen bedre for vanlige folk. Dette inkluderer alle, uavhengig av hvem du er og hvor du bor, på bygda eller i byen.

Gratulerer med frivillighetsprisen nok en gang, til NamdalsPride.