I oktober ble Helseplattformen, et nytt journalsystem, tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Av hensyn til pasientbehandling, sikkerhet og arbeidsforhold må Helseplattformen stoppes. Systemet har grunnleggende svakheter.

Vi retter dette varskoet fordi det haster. En gravid kvinne fortalte forleden dag at hun fikk en annens journalnotat inn på mobilen. St. Olavs hospital i Trondheim er blitt pålagt å undersøke om den nye Helseplattformen kan ha medvirket til at en pasient døde. Flere saker er meldt til Fylkeslegen. Ansatte opplever å bli syke av arbeidssituasjonen.

Vi bruker mye tid på å lete etter pasientopplysninger og logisk nok mindre tid til å observere, være til stede. Færre får behandling på sykehuset, samtidig som bruken av arbeidskraft har økt i innføringsfasen. Vi er kjent med at det har skjedd alvorlige forsinkelser i overføring av pasientdata.

På pauserom og i korridorer sies det høyt: Prestisje har gått foran kvalitet.

Av lojalitet til gravide, fødende, pasienter og våre kolleger skriver vi dette. Lenge før oppstart meldte fagpersoner om mangler i det nye systemet og bekymring for sykehusets drift til ledelsen, i media, til ansatte i Helseplattformen. Kritikken fikk ikke de nødvendige konsekvenser.

Vi trenger et felles, nasjonalt journalsystem, fundamentert på erfaringer fra vårt eget helsevesen.

Helseministeren må gripe inn nå, og sørge for at det blir en realitet.