I Norge er det tilsynelatende etablert en sannhet om at private barnehager er profittmaksimerende velferdsprofitører. Dette er ikke riktig. Fire av ti private barnehager går med underskudd, og det finnes ingen undersøkelser som viser at kvaliteten er lavere i de private enn i de kommunale. Kanskje heller tvert imot. Den økonomiske situasjonen i private barnehager har neppe noen gang vært verre enn den er nå. På toppen av dette har regjeringen foreslått et varig kutt i tilskuddene til private barnehager som kan føre til at mange barnehager som barn og foreldre er glad i, forsvinner.

Blant dem som kan bli tvunget til nedleggelse av barnehagen er mange av de 434 barnehagene med 7.700 ansatte og 25.000 barn som er med i de 19 lokallagene i PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Vi skriver dette innlegget som ledere av disse lokallagene.

Vi er alvorlig bekymret for private barnehagers mulighet til å bevare og videreutvikle kvaliteten på tilbudet til barna. Vi er også alvorlig bekymret for private barnehagers mulighet til å opprettholde arbeidsplassene og arbeidsvilkårene til våre ansatte.

Og vi er bekymret for livsverkene våre, barnehager som vi og mange andre private aktører bygde opp på premisser gitt av et bredt flertall på Stortinget da samfunnet hadde et skrikende behov for flere barnehageplasser.

Vår bekymring skyldes følgende:

  • Fire av ti private barnehager gikk i underskudd i 2019.
  • Fem av ti private barnehager har budsjettert med underskudd i 2020.
  • Regjeringen har innført en bemanningsnorm som for mange barnehager er underfinansiert.
  • Det skiller over 100.000 kroner i tilskudd per barn mellom kommunen med høyest og lavest tilskudd. Likevel er barnehagene pålagt like kvalitetskrav, og foreldrene betaler det samme for barnehageplassen, uansett hvor i landet de bor.
  • Regjeringen har foreslått kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager, som vil medføre flere hundre millioner kroner mindre til private barnehager.

Vår bekymring deles av flere: PBL, som organiserer mer enn 1.900 barnehager med 32.000 ansatte og 105.000 barn i hele Norge, har advart mot å kutte i tilskuddet uten at det samtidig gjøres en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager.

Den advarselen har regjeringen også fått fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Og rapporter fra to av Norges fremste fagmiljøer på pensjon, Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners bestrider tallgrunnlaget som regjeringen baserer sitt kuttforslag på.

Ethvert kutt i de offentlige tilskuddene, som utgjør over 80 prosent av inntektene til private barnehager, er i strid med barnehageforliket inngått av et bredt flertall på Stortinget i 2003.

Ethvert kutt i tilskuddene til private barnehager er i strid med regjeringens egen politiske plattform.

I våre lokallag har vi med oss alle typer barnehager. Vi har ikke mer mangfold å miste. Sammen er vi mot nye kutt som vil ramme barna, familiene og samfunnet for øvrig.

#LeveBarnehagene.

Samtlige underskrivere: PBL Alver, Fredrik Seliussen, PBL Arendal, Renate Bai Stabel, PBL Bergen, Edle Damm, PBL Gjøvik, Roger Nestaas, PBL Grimstad, Linda Aaberg, PBL Halden, Tommy Larsen, PBL Haugesund, Elin Bauge-Dybdahl, PBL Karmøy, Ann-Iren Ystanes, PBL Kongsberg, Therese Børke, PBL Lillehammer, Jennie Furulund, PBL Sarpsborg og Fredrikstad, Eva Heger, PBL Stange, Merete Nilssen, PBL Stavanger, Anita Rosengren, PBL Steinkjer, Dag Olav Stølan, PBL Stjørdal, Mona Skjervold, PBL Trondheim, Vera Holst, PBL Vefsn, Irene Thorvaldsen