Gå til sidens hovedinnhold

Stoppeklokkeomsorg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ett år har Verdal kommune brukt ny teknologi for å dokumentere at ansatte i hjemmetjenesten ikke oppholder seg for lenge hjemme hos dem som har fått vedtak om hjelp. Dessverre er Verdal kommune ikke aleine om å ødelegge arbeidsmiljøet med slike overvåkingsprogram. På firmaets hjemmeside kan vi se logoene til både profittdrevne velferdsselskaper og kommuner.

I samlebåndsproduksjonens barndom ble tidsstudier flittig brukt. Alle bevegelser ble nøye målt og mest effektive rekkefølge studert for å få mest ut av arbeidskrafta. Resultatet ble mer effektiv produksjon og mer belastningsskader på grunn av ensidig gjentagende bevegelser.

Charlie Chaplins filmkomedie fra 1936, «Modern Times» beskriver arbeidsforholdene i en såkalt moderne fabrikk med samlebånd og tidssatte arbeidsoperasjoner.

Jeg husker fra min tid som klubbleder på Aker Verdal et møte i 1986 etter at bedrifta hadde bestemt seg for å sette bort renholdet av kontorer og brakker. Et kjent renholdselskap orienterte entusiastisk om at de hadde tall på hvor lang tid det tok å rengjøre ganger, trapper, toalett, ulike kontor etc. De kunne forsikre bedriften at her fikk de det de betalte for. Firmaet ansatte aldri renholdere på mer enn sekstimers dag, mer maktet ikke folk jobbe effektivt når de hadde tidssatt jobbene som skulle utføres.

Hva slags viktig kunnskap avdekkes ved nøyaktig måling av tida hjemmetjenesten er inne hos den som får hjelp? Skal vi tru at denne overvåkinga gjøres for å sikre kvalitet? Vi må anta at disse tidsstudiene skal brukes til standardisering. Et vedtak om hjelp tallfestes til et bestemt antall minutter. Så kan kommunen lyse ut nøyaktig 17-prosents-, 23-prosents-, 41-prosents- og 71-prosentsstillinger.

Trenger du hjelp for å komme ut av senga og kle på deg må det holde med 9 min. eller 13.min.? Er ikke folk forskjellige, er ikke dagene forskjellige? Legger ikke tidsstudier innen helse og omsorgssektoren utidig press på både den som trenger hjelp og den som skal hjelpe? Nå bruker du – vi for lang tid.

Tidsstudier av de ansattes hjemmebesøk, transporttid og rapporteringstid gir et trist bilde arbeidsforholdene innen helse og omsorg. Dette sammen med lista over hjelp hjemmetjenesten ikke har lov å yte uten at det foreligger vedtak, forsterker problemene.

Solberg-regjeringas praksis med å ta ut en fiktiv årlig effektivisering av offentlig sektor har etterlatt ett gap i overføringene til kommunene på flere milliarder.

Kan vi forvente at ny regjering oppfordrer kommunene til å respektere og stole på sine ansatte og erstatte det mangehodede kontroll- og rapporteringsregimet i offentlig sektor med en tillitsreform i praksis?

Kommentarer til denne saken