Gå til sidens hovedinnhold

Store deler av Trondheim sentrum kan faktisk bli bilfritt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trondheim er på mange måter en grå og kjølig by. De brede gatene som er belagt med asfalt for biltrafikk bidrar til å gjøre helhetsinntrykket av byen til et deprimerende skue, kanskje særlig sett ovenfra. En gåtur i midtbyen kan til tider også fortone seg som å vandre rundt i en veigrøft på grunn av all trafikken.

Trondheim er også utformet helt perfekt for bruk av trikk. Dessverre er det bare Gråkallbanen igjen av det gamle trikkesystemet. I realiteten er det rom for langt mer sportrafikk som kan erstatte mye av dagens biltrafikk i bykjernen.

Det store mysteriet for meg er hvorfor Fjordgata og Kjøpmansgata er trafikkert vei. Det går ikke veldig mye godstransport eller persontransport der, og det meste av trafikken i både Fjordgata og Kjøpmannsgata er personbiler. Hadde man fjernet asfalten der, lagt trikkeskinner på sida inn mot bebyggelsen og plantet en allé av store løvtrær bortover hele strekningene, kunne det som er nødvendig av gods- og persontransport der helt fint foregått via sporvogn. Dette ville frigjort mer areal rett utenfor eksisterende bebyggelse der, og det ville gjort områdene mer fotgjengervennlige.

Trolig kan en slik omlegging forsvares økonomisk på sikt også. Eksisterende butikker, museer og utesteder langs disse strekkene ville trolig trukket mer folk dersom områdene utenfor var uten biltrafikk og med nye trikkestopp langs strekkene. Så for byens kremmere er det alt å tjene på mindre biltrafikk der.

Fra et logistikk-perspektiv er det også et mareritt å levere gods på flere av disse stedene. Jeg har selv erfaring med å kjøre rundt med skapbil med lift for å levere gods på disse stedene. Det er ikke særlig innbydende å gjøre, med smale fortau og en konstant strøm av fotgjengere og småbiler rundt. Alt i alt tror jeg alle parter har å tjene på en omlegging til mindre biltrafikk i sentrum.

Kommentarer til denne saken