Gå til sidens hovedinnhold

Store klimautslipp fra Lensmyra

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Adresseavisen 17. februar presenterer ordførerne i Inderøy og Steinkjer med stor entusiasme etableringen av industriområdet Lensmyra på Røra. Der er man nå i ferd med å grave ut 150 000 kubikkmeter torv for å gi plass for 100 dekar næringsareal. Hele 400 dekar er avsatt til formålet, så når det skal tilrettelegges i neste omgang må ytterligere torv fjernes.

Torven har bygget seg opp gjennom flere tusen år og inneholder et stort lager av karbon. Vannet i myra gjør at torven ikke brytes ned, og slik kunne myra vært et effektivt karbonlager også i tusenvis av år fremover. Når myra nå graves ut vil torva brytes ned og gi et betydelig utslipp av klimagasser. Nedbrytingen av 150 000 m³ torv vil kunne gi et utslipp tilsvarende forbrenning av 13 millioner liter bensin eller totalutslippene fra 1.350 husholdninger i ett år. Torven skal riktignok brukes for å produsere matjord og det er jo bra at den brukes, men det hindrer ikke at torven brytes ned og gir utslipp av klimagasser.

I intervju med Inderøyingen 2. februar 2020 sier næringssjefen at Inderøy kommune følger FNs bærekraftsmål, og at bedrifter som ikke ivaretar miljøet og menneskene derfor ikke er ønsket. Nedbygging av myr er ett av problemområdene FN peker på. Regjeringen har nettopp lagt fram en klimaplan der ett av målene er restaurering av myr. Vi skjønner at det betyr mye for kommunen å tilrettelegge område for framtidig næring, men om kommunene skal legge til rette for bærekraftig virksomhet kan ikke arealer som benyttes bryte med nasjonale og internasjonale mål.

Naturvernforbundet synes det er grunn til å minne om at næringsareal har sin pris, og at utstrakt bruk av myr er en svært negativ faktor både for klimaregnskapet og naturmangfoldet. Når kommunen velger å fjerne denne myra betyr det et negativt bidrag i arbeidet med å nå både klimamål og andre bærekraftsmål.

Kommentarer til denne saken