«Det er en merkelig følelse å være til salgs». Slik formulerte Meråker-ordfører Kjersti Kjenes (MTB) det, da hun i et innlegg i sommer skulle beskrive hvordan det forestående salget av en av Norges største eiendommer preget hjemkommunen. For det er ingen tvil: Staten kjøper nå en kjempeeiendom. Meraker Brug utgjør nitti prosent av kommunens areal, samt deler av Stjørdal, Malvik og Steinkjer, og har vært til salgs siden i vår.

At eiendommen skulle selges, utløste en politisk debatt som både er klar og tydelig i sine ideologiske skillelinjer, og med stor symbolsk betydning på akkurat de områdene regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet bygget en hel fortelling rundt før de overtok makten i fjor høst. For hvem skal eie Norge?

«Kan en regjering med statsminister fra Arbeiderpartiet la være å gripe sjansen til å øke fellesskapets verdier? Kan en regjering med finansminister fra Senterpartiet se på at et stort stykke Norge kan ende opp på utenlandske hender?».

Slik formulerte Norges Jeger- og fiskerforbund spørsmålet i et innlegg i Trønderdebatt for en drøy måned siden. Og nå har de fått svar, kan en si! På en pressekonferanse i ettermiddag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) at staten legger 2,65 milliarder kroner på bordet. En av Norges største privateiendom er dermed ikke lenger i privat eie, men tilhører fellesskapet.

Beslutningen kan på sett og vis frembringe minner om den gang Jens Stoltenberg (Ap), Kristin Halvorsen (SV) og Åslaug Haga (Sp) troppet opp på Huk for å kunngjøre at de var enige om et kjøp av Svein Erik Bakkes eiendom, og det før de hadde tiltrådt i regjering. Kjøpesummen på 30 millioner kroner var ikke store penger, men det ble lagt stor vekt på verdien (og symbolverdien) i at den nye regjeringen ville kjøpe private eiendommer og gjøre tilgjengelige for allmenheten.

Dette kjøpet er i en helt annen klasse. Kjøpesummen er nesten nitti ganger større (!), og det er langt mer enn allmenhetens tilgang til naturperler som har stått på spill siden Meraker Brug ble lagt ut for salg. Eiendommen er, som NJFF helt korrekt skrev, «et stort stykke Norge». Bokstavelig talt.

For lokalbefolkningen i Meråker må det imidlertid være med litt skrekkblandet fryd å følge med på de store nyhetene. «Meråkerbyggen er veldig spent, da!», som ordfører Kjenes sa i sitt korte innlegg under pressekonferansen der statens oppkjøp ble kunngjort.

For lokalt har jo også meningene vært delt om hvem som ville vært den ideelle neste eieren. Og det er ikke så rart: På den ene siden har konfliktene mellom lokalsamfunnet og Meraker Brug oppgjennom historien vært mange. Det har vært uenigheter om tilgang til jakt og fiske, beiterettigheter, eierforhold. På åttitallet ble Meraker Brug stevnet av 151 grunneiere, og rettstvisten gikk i årevis. For få år siden tok en gruppe grunneiere Bruget helt til Høyesterett. Samtidig er mye av det lokale næringslivet knyttet til virksomheten. Hvordan Statskog som eier greier å skape kontinuitet for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv vil få mye å si.

Det er heller ikke gitt av seg selv at Statsskog vil oppleves som en tilstedeværende og jordnær eier, til tross for de første signalene fra Statskog, som at de vil tilføre eiendommen ressurser og kompetanse, beholde de ansatte i organisasjonen, og ha en Statskog-tilstedeværelse i Meråker.

Men med oppkjøpet melder uansett en rekke spørsmål seg, som både vil prege debatten i Meråker, og som bør vekke interesse langt utenfor eiendomsgrensene. Ordfører Kjenes var innom flere av dem på pressekonferansen da statens oppkjøp ble kunngjort, som hvordan kommuneavtalen (som siden 1974 har gitt kommunens innyggere tilgang til jakt og fiske i store deler av eiendommen) nå vil følges opp og utvikles.

Og i fortsettelsen av Kjenes' spørsmål: Vil det komme krav fra lokale bønder om at Statsskog skal selge ut landbruksjord, for nydyrking og for å etablere større og sterkere gårder? Hvordan vil fellesskapets eget skogselskap i så fall stille seg til det? Vil Statsskog følge opp sine planer om driftstilskudd til alpintanlegget og utvikling av hyttetomter med å ha en like aktiv rolle i fortsettelsen - som det nok skapes forventninger om? Hvordan skal samhandlingen mellom lokalt næringsliv og en statlig eier bli? Meråker er en kommune som sårt trenger alle arbeidsplassene den kan få, som ordføreren sa.

Med oppkjøpet av Meraker Brug kan regjeringen krysse av for en av sakene som har stor symbolsk verdi for begge partier - å sikre norsk eierskap (eller «på trygge, norske hender» som Støre sa i pressekonferansen). Men de har også kjøpt seg inn i en annen problemstilling som er sentral for regjeringspartiene: Forholdet mellom sentrum og periferi. For forventningene til et godt samarbeid mellom Bruget og lokalbefolkningen blir nok ikke akkurat mindre, når det nå blir staten som eier nesten hele kommunen.