Rundt hvert tiende legehelikopteroppdrag blir avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. For den hardt skadde eller alvorlig syke pasienten, kan dette være kritisk. Hvert minutt teller når man trenger avansert medisinsk behandling utenfor sykehus.

Dette ønsker Stiftelsen Norsk Luftambulanse å gjøre noe med. Ved hjelp av støtten vi får fra våre medlemmer, har vi utarbeidet et satellittbasert navigasjonssystem som gjør det mulig å fly på instrument inn mot landingsplasser, når sikten er dårlig og værforholdene krevende. Mens man før var avhengig av god sikt, kan piloten nå fly nesten hele turen i dårlig vær.

Nå kan vi glede oss over at Trøndelag har fått en ny slik rute. Det er nødvendig. Under dårlige værforhold, er det utfordrende for legehelikopteret å komme ut til pasienter som trenger det. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i år finansiert denne ruten som går til Sykehuset Namsos, og den kommer i tillegg til de rutene som allerede er etablert i Trøndelag.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har til nå finansiert over 80 innflygingsruter til sykehus, byer og småsamfunn i Norge. Flere vil komme til de neste årene. Innflygingsrutene kan selvsagt også brukes av andre, for eksempel politihelikoptre og redningshelikoptre.

Vi er glade for å kunne bidra, i samarbeid med helseforetakene, med å skape en bedre luftambulansetjeneste. Takk til dere som støtter arbeidet med å øke den akuttmedisinske tryggheten for oss alle.