Mens oljeindustrien får milliarder i statlige subsidier for å elektrifisere sokkelen, er det smuler å få for de som vil energieffektivisere hus og hjem. Rødt vil snu dette på hodet og prioritere subsidier til vanlige folk i klimakampen.

Da sameiet til en av oss skulle skifte vinduer søkte styret Enova, det statlige foretaket for energieffektivisering, om støtte. Det er ganske mye energi å spare på å bytte vinduer, spesielt i dette sameiet, der det er 40 år siden sist gang. Siden sameiet er et verneverdig bygg, ble det ekstra dyrt. Flere hundre tusen kroner kostet det til sammen. Skuffelsen var derfor stor da støttebeløpet kom tikkende inn. Så vidt 12 000 kroner, med andre ord så å si ingen ting.

For eneboliger gis det ikke tilskudd til å skifte vinduer i det hele tatt, ettersom det allerede regnes som lønnsomt. Enova har nemlig som filosofi at det kun er nye teknologier som skal hjelpes inn på markedet. Resultatet er at milliarder pøses ut til ulønnsomme, miljøfiendtlige og totalt unødvendige prosjekter, som for eksempel havvind for å elektrifisere sokkelen. Enkle tiltak som etterisolering, vindusbytter og varmestyring i hus kan derimot ikke regne med å få noen støtte. Fra 1. juli ble det ytterligere reduksjoner i denne typen støtte, ettersom støtte til enkelte typer varmepumper avvikles og støtte til balansert ventilasjon og solenergi i bygg reduseres. Dette er feil retning å gå i om man vil satse på energieffektivisering framfor ny, naturødeleggende kraftproduksjon.

Det er mulig å elektrifisere Norge og samtidig ha strøm til gode til ny industri uten å rasere naturen, noe Rødt har dokumentert i vår Plan for krafttak som monner. Energieffektivisering er det viktigsste tiltaket. Hvor stort potensiale det er her varierer noe i ulike forskningsrapporter, men et nøkternt anslag er at vi har potensiale for å effektivisere 23 tWh innen 2040, tilsvarende en sjettedel av dagens energiforbruk.

Dersom vi satser på dette, vil det i tillegg til miljøgevinsten skape mange nye arbeidsplasser innenfor bygg-, vvs- og elektrofag. Rødt ønsker en nasjonal satsning på energieffektivisering for å redusere energiforbruket. Det er på høy tid at Enova prioriterer støttetiltak for vanlige folk framfor dyre havvindprosjekter for elektrifisering av sokkelen.