Gå til sidens hovedinnhold

Støtt reindriftas kamp for fjellnaturen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For tiden går rettssaken mellom Fosen reinbeitedistrikt og Fosen vind i høyesterett. Reindriftas eksistens i området står i fare etter at fjell er sprengt bort og et hav av vindturbiner er satt opp midt i vinterbeitelandet. Det er den sørsamiske reindrifta som fører kampen, men alle vi som er glade i den trønderske fjellnaturen støtter dem.

Reindriftas kamp er alles kamp, og nå må det være slutt på at fjellene bygges ned med gigantiske vindindustrianlegg. Rødt har som eneste parti på fylkestinget hele tiden vært mot denne raseringen av vår fjellnatur. Rødt var også det partiet som tydeligst frontet at Innvordfjellet vindkraftverk ikke skulle få forlenget konsesjon. Innvordfjellet er en av de siste restene av inngrepsfri kystnatur og vi krever at dette bevares inngrepsfritt for reinen, for hubroen og for de som liker å være ute i naturen.

Man kan få inntrykket av at vinden nå har snudd og at alle partier nå har angrer sine vindkraftsynder. Vi i Rødt lar oss imidlertid ikke overbevise om at alt blir bedre bare kommunene får mer makt i prosessen. For det første vil det fortsatt være et enormt press fra grunneiere og vindkraftkapitalen for å omgjøre våre fjell til en pengemaskin. Det gis nå løfter om at kommunene nå skal få mer penger, noe som kan være vanskelig å si nei til gitt høyreregjeringas sultefôring av kommuneøkonomien. For det andre er det slik at nesten alle vindkraft som har fått konsesjon har hatt støtte fra lokalpolitikere fra Senterpartiet, FrP og andre. Presset på vindkraftutbygging kommer derfor ikke til å bli mindre bare kommunene får mer.

Klimakrisa krever at vi omstiller samfunnet bort fra oljeavhengighet, men dette kan ikke gjøres med å bygge ned naturen, da vi faktisk også har ei naturmangfoldskrise. Det som må til er at man fjerner subsidier fra vindkraft og vrir de over til former for fornybar energiproduksjon som ikke krever store fjellarealer. Det mest åpenbare er at vi langt større grad må støtte opp om energieffektivisering i bygg og industri enn hva som er tilfelle i dag. Vi må ruste opp vannkrafta vår og vi må satse på integrert energiproduksjon i bygg som for eksempel sol- og geotermisk energi.

En grønn omstilling må baseres på dette og ikke på rasering av naturen og vårt urfolks kulturgrunnlag.

Kommentarer til denne saken