Nylig hørte vi på Dagsrevyen om strømpriser som varierte med over 100 ganger bare på noen meters avstand. Vi nordmenn tror ofte at vi er best i verden på det meste. Ja, og så fører eksportavtaler på kraft til at strømprisene blir ustyrlige – for noen avtaler!

Varierende strømpriser og nettleie har vi alltid hatt, men aldri så galt som nå. Og nå tror jeg myndighetene virkelig har en oppgave å gjøre. Landets ressurser burde komme alle til gode og fordeles mest mulig likt til alle innbyggere. Vannkraft er en slik ressurs.

Det burde ikke være slik at hvis du tilfeldigvis bor i en kommune som har en stor foss – så blir strømprisen og kommuneøkonomien langt bedre enn i nabokommunen som ikke har en slik foss. Det burde heller ikke være slik at nedbørsvariasjoner landet over fører til ulike priser – prisene burde jevnest og være like hele landet.

Så kjære myndigheter: Innfør én felles pris som alltid er den samme over hele landet. Kanskje burde staten overta all kraftutbygging og all nettutbygging – uansett hva slags kilde vi snakker om.