Idag får studentene om lag 126 000 kroner i studiestøtte, som gjør at over halvparten av studentene ifølge SSB jobber ved siden av studiene. Mange trodde et regjeringsskifte ville gjøre saken bedre. De fikk seg en overraskelse da den nye regjeringen ikke løftet en finger for studentene. I en strømkrise der prisene er skyhøye trenger studentene et strømstipend som Venstre sammen med Høyre og KRF foreslo.

Valgløftene til Senterpartiet og Arbeiderpartiet var å øke studentenes kjøpekraft og sikre en god offentlig studiefinansiering. Etter å ha lovet bort gull og grønne skoger til studentene i valgkampen, oppfylte de ikke et eneste løftet. Dagens studiestøtte ligger på 1,2G. Studentene har kommet med et krav om at den skulle økes til 1,5G, som tilsvarer 160 000 kroner i året. Studiestøtta har ikke blitt endret i det nye statsbudsjettet, som gjør det vanskelig å være student i et land hvor prisene stadig øker. Venstre kjemper for en studiestøtte på 1,5G som vil gi studentene mulighet til å være fulltidsstudenter.

Samtidig står vi midt i en strømkrise. I et allerede trangt budsjett for mange, er det sjeldent rom for at strømregningen blir enda dyrere. Selv er jeg heldig og har fast strømavtale med utleier. Ikke alle er like heldige som meg. Når strømprisene er rekordhøye er det vanlige folk som sliter, også studentene. Derfor foreslo Venstre sammen med Høyre og KRF et «strømstipend» som skal sikre at studenter har mulighet til å betale strømregninga.

Dette stemte den grå regjeringen ned sammen med SV, til fordel for sitt forslag som ikke kommer med en konkret løsning. Det bør være mulig for alle å studere. Med dagens strømpriser er det vanskelig å være student og kun leve på studiestøtten. Likevel er regjeringen mer opptatt av å av å bruke overskuddet staten får fra Statkraft på andre ting.

Den nye regjeringen har også kuttet støtte til samskipnaden, etter flere år med økninger da Venstre satt i regjering. Den nye regjeringen begrunner kuttet med at samskipnadene har opparbeidet seg en egenkapital. Men studentsamskipnadene trenger fortsatt støtte for å opprettholde aktivitetene og for å sette i gang større prosjekter. Samskipnadene skal være et «lavterskeltilbud», og er viktig for mange studenter.

Er det en ting som er sikkert så er det at studentene er taperne av årets statsbudsjett. Istedenfor å sikre studentene en støtte som betaler strømregningen, ender regjeringen opp med å svikte de som trenger det mest. Det ble visst ikke vanlige studenters tur!