Jeg ble nylig valgt til redaktør i Under Dusken, det er en stor ære, men det er og et stort ansvar. Under Dusken og andre studentaviser har den store jobben å representere studentene i et mediebilde som ikke alltid liker å høre vår side av saken.

Vi har flere store aviser i Trondheim som dekker nyhetsbildet her i byen, men de er ikke av og for studenter slik som vi er. Denne høsten har det vært en lang debatt om studentenes rolle i byen, deler av befolkningen mener vi bråker og fester for mye og ikke bryr oss om de rundt. I både Adresseavisen og Nidaros ble det skrevet artikler om koronautbruddet under fadderuka og Møllenbergbråket nå i høst, men sjeldent ble studentene representert i disse sakene i det hele tatt.

Selv da det kom sterke anklager mot studenter tok det lang tid før en representant fra vår side kom fram i media. Man kan kanskje skylde på at få studenter tok kontakt og ville være den representanten, men det er også mediehuset sitt ansvar selv at alle sider blir hørt.

De fleste artiklene i Adresseavisen og Nidaros er bak betalingsmur, noe som er forståelig det. Der får journalistene faktisk betalt, mens vi drives helt frivillig og alle jobber ti til tjue timer i uka. Men det at det er bak en betalingsmur gjør at det automatisk blir høyere terskel for en fattig student å ville lese. For veldig mange studenter i Trondheim er ikke nyhetsbildet i plussakene så viktig at man er villig til å betale for det. En god andel av studentene hadde ikke fått med seg viktige aspekter av nyhetsbildet i byen dersom studentavisene ikke hadde vært her og dekket det gratis.

Trondheim er en by hvor av sine 200 000 innbyggere, er opp mot 40 000 av dem studenter. Det er en student per femte innbygger. Hvorfor er vi ikke bedre representert i mediebildet her i byen da? Når de større mediehusene ikke vil ha oss med i mediebildet får studentmediene en ekstra viktig rolle.

Som en studentavis har vi en helt særegen rolle og mulighet til å oppnå et perspektiv ingen andre medier kan få. Vi er studenter selv, vi skjønner situasjonen på et helt annet nivå enn 40-åringer med tre barn og økonomisk stabilitet. Dette er en mulighet studentmediene må utnytte seg av for å få studentene representert.

I tillegg gir studentmediene fantastisk erfaring til de som er med. Mange journalister som har engasjert seg i studentmedier får ofte jobber i andre større mediehus og noen ender til og med opp med å jobbe med journalistikk og presse senere. Med et verv i en studentavis lærer man presseetikk, og mange av oss får ledererfaring vi kommer til å ta med oss videre. Spesielt her i Trondheim som ikke har journalistutdanning, har studentmediene vært viktig for de som vil jobbe innen media.

Misforstå meg rett, vi har gode mediehus i Trondheim som gjør en viktig jobb, men det er en grunn til at studentmediene står sterkt her i byen. Studentene blir sjeldent representert, til tross for å være en stor gruppe av befolkningen.

Så når du tenker på hvorfor man egentlig trenger aviser som Under Dusken, prøv å finne vårt studentfokus i de større avisene. For det er det vanskelig å gjøre.