Gå til sidens hovedinnhold

SV foreslår ulovlig innkjøpsbegrensning

SV i Stjørdal prøver å få gjennom vedtak som Oslo har lagt i skrivebordsskuffen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 25. november krevde Sosialistisk Venstreparti i Stjørdal kommune at kommunen skal «si nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte områder». «SV mener Stjørdal kommune må klargjøre at man ikke skal handle eller samarbeide med virksomheter basert i okkuperte områder,» skriver Svein Johansen, Morten Harper og Mohammed Labwan i et innlegg i Trønder-Avisa.

Etter at byrådet i Oslo varslet lignende planer i 2019, forklarte Med Israel for fred hvorfor landets hovedstad ikke kan boikotte israelere på Vestbredden. Det er gode grunner til at planene i Oslo fortsatt bare ligger i en skrivebordsskuff.

  1. Det er forskjell på landområder som er ulovlig og lovlig okkupert. Vestbredden ble vunnet i en forsvarskrig og er under lovlig okkupasjon. Drift av næringsliv på Vestbredden med tillatelse av israelske myndigheter er også lovlig, slik det er blitt slått fast i Storbritannias Høyesterett i Richardson v DPP [2014] UKSC 8 og av Cour d’Appel de Versailles in AFPS v Alstom.
  2. Å anvende dette punktet bare mot Israel og Marokko, uten å anvende det på andre omstridte områder vil bryte Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.
  3. Reguleringer av offentlige anskaffelser krever at kjøpsvurderingen blir tatt bare på økonomisk og teknisk grunnlag, ikke på politiske. Også under grenseverdiene som reguleringene gjelder for, må diskriminering unngås.

Dette ble bekreftet av Statens innkjøpssenter i mai 2020. «Vår anskaffelsesjuridiske vurdering er at vi verken har rett eller plikt til å avvise Egencia fra konkurransen som følge av de omtalte forholdene», skrev avdelingsdirektør Kjetil Østgård til magasinet Khrono da noen forsøkte å utestenge Egencia fordi deres morselskap hadde økonomisk aktivitet på Vestbredden.

Les også

Ingen handel fra okkuperte områder i vår kommune

Kommentarer til denne saken