I et innlegg 8. februar kommer Trude Sjøhagen Nordgaard, styrer i Læringsverkstedet Sætra Idrettsbarnehage, med en appell til Trondheimspolitikere om øremerkede midler til barnehagene for å dekke tapte inntekter og økte utgifter grunnet pandemien, i en ellers stram økonomi.

Med et fryktet fravær opp mot 30 prosent ser hun nå at mange barnehager ikke greier å gi et fullverdig tilbud, og hevder at barnehageeiere må bære kostnadene selv, siden tiltakene skyldes manglende bemanning, og ikke smittevernhensyn.

Les også

I krise må barnehagene ta grep, det må også politikerne! 

Private barnehager får tilskudd per barnehageplass ut ifra hvor mye kommunens barnehager bruker. I 2021 brukte kommunens barnehager mer enn vanlig, nettopp på grunn av merkostnader som følge av pandemien. Det gjør at grunnlaget for tilskudd til de private barnehagene også økte. Fordi tilskudd til private barnehager beregnes ut fra kommunens regnskap to år tidligere, vil merkostnader i kommunale barnehager i 2021 gi høyere tilskudd til private barnehager i 2023.

Siden pandemien skjer nå, fikk private barnehager likevel kompensasjonen utbetalt i 2021 som et forskudd på det uvanlig høye tilskuddet de vil få i 2023. Etter avtale mellom PBL og KS, gis kompensasjonen til private barnehager basert på antall barnehageplasser – uavhengig av hvor høye merkostnader hver enkelt barnehage faktisk har hatt. Det betyr at noen private barnehager helt sikkert fikk for lite, men også at noen fikk for mye kompensasjon.

I det rødgrønne budsjettet for Trondheim forutsetter vi at kostnader knyttet til pandemien i sin helhet blir kompensert av regjeringen. Alle kommunale barnehager skal derfor fortsatt registrere nødvendige merutgifter til å opprettholde tjenestetilbudet, som ikke ville oppstått i en normalsituasjon, også i 2022. Det betyr kostnader til innleie av vikarer eller bruk av overtid på grunn av fravær som skyldes påvist koronasmitte, symptomer som kan skyldes koronasmitte eller karantene. Regjeringen har så langt gitt muntlige lovnader om at kommunene skal få sine merutgifter og mindreinntekter kompensert.

Når de kommunale barnehagene får kompensert sine merutgifter som skyldes korona, får også de private barnehagene mer tilskudd. Regjeringen må kompensere kommunene.