Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Ottesen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder av NFU i Trondheim Håvard Ravn Ottesen skriver i sitt innlegg i Trønderdebatt 19. oktober at situasjonen for byens vanskeligstilte og de som tradisjonelt ikke har evnet å etablere seg i egen bolig, vil bli tøffere under dagens politiske flertall. Han nevner jordvern, begrensninger av utbyggernes definisjonsmakt og etablering av en tredje boligsektor som grunner til dette, og mener dette vil gi et dyrere og vanskeligere leiemarked.

SV er enige med Ottesen om at mennesker som er avhengige av kommunen for å bo godt, som for eksempel mennesker med psykisk utviklingshemmede, skal sikres gode og verdige boforhold. Vi er uenige i at etableringen av en tredje boligsektor vil komme på bekostning av tjenestetilbudet i kommunen forøvrig. Vi vil alltid kjempe for gode offentlige tjenester - men vi er også opptatt av både prisene og forholdene på leiemarkedet i Trondheim generelt. Vi ønsker å gjøre det enklere og rimeligere for folk å leie.

De store ulikhetene mellom folk - i makt og rikdom, henger i dag tett sammen med et boligmarked som fungerer som en «forskjellsmaskin». Boligmarkedet er en driver for videre økning av forskjellene mellom fattig og rik - og bevegelsen mot et tydeligere og tydeligere klassedelt samfunn er skremmende.

Vi stusser over at Ottesen trekker inn vern av dyrkamark i denne diskusjonen. Det er i dag et bredt politisk flertall for et sterkt jordvern i Trondheim. Et sterkt jordvern er god klimapolitikk. Kommunens fagfolk har fulgt opp de politiske vedtakene om klimakrise og klimakutt med å prioritere jordvern høyt. De viser gjennom kunnskapsgrunnlaget for saken om utbyggingsrekkefølge, på en glimrende måte, at det ikke finnes noe belegg for at sterkere jordvern vil hindre videre utbygging av byen. Sterkt jordvern er en god nyhet for alle innbyggerne i Trondheim!

Ottesen skriver også om saken ang omdanning av vedtektene i Boligstiftelsen i Trondheim som et av verktøyene det politiske flertallet vil bruke for å realisere den tredje boligsektor. Initiativet til å omdanne vedtektene kom fra Boligstiftelsen selv. De tidligere vedtektene hindret stiftelsen i å leie ut mange av leilighetene sine. 200 av stiftelsens leiligheter sto tomme på grunn av uhensiktsmessige vedtekter. Boligstiftelsen ønsker å leie ut disse til folk som trenger rimelige utleieboliger med lange kontrakter. Det synes både rimelig og fornuftig for oss.

Gjennom boligpolitisk plan er det nå vedtatt en rekke tiltak som vi håper vil gjøre situasjonen bedre både for de som står svakt på boligmarkedet eller er avhengige av en kommunal bolig. For mennesker med utviklingshemming er det spesielt to tiltak som vi håper vil treffe rent økonomisk:

  1. Bystyret ønsker at det skal innføres en kommunal bostøtteordning for utvalgte grupper av leietakere (barnefamilier og unge uføre) og ber om at kommunedirektøren legger frem en sak for Formannskapet ang hvordan dette best kan løses. Ordningen skal ikke føre til økt husleie for andre leietakere i kommunale boliger.
  2. Internett skal inkluderes i husleia for kommunale boliger

Les også

Når de folkevalgte tar fra de svakeste og gir til de andre

Kommentarer til denne saken