Etter å ha lest Trønderdebatts sak fra Sentrumskontrollørenes besøk i Malm, ønsker jeg å presisere. Jeg forstår innlegget er deres syn på bygda. Men som en venn sa: «Itjnå e så provoseranes som bli trampa på tær'n tå feil sko».

I den sammenheng vil jeg legge til noen fakta: Brakkeriggen som er avbildet hører Malm hotell til. Det er en separat boenhet med 44 beboerrom, innleid og oppsatt til anleggsarbeidere i turnus. Den er i bruk og et synlig tegn på aktivitet, utbygging og utvikling i området. Ikke det motsatte.

Les også

Ingen flytter til bygda for å bo i en brakkerigg

Malm Hotell A/S har 16 rom og ligger i bygget til Malm samfunnshus. Nærmeste nabo til kirke og et nytt og flott oppvekstsenter. Hotellet brukes både av private og næringsliv.

Som bedriftseier synes jeg forfatterne har gjort en svak «research» på flere områder. Bygda vår har så uendelig mye mer å by på. Vi skal alltid huske vår historie, men alt kan ikke bevares for ettertiden.

Det er alltid valg som er tatt og planer som er lagt. De fleste med sunn fornuft, lokalkunnskap og lokal forankring. Noe blir beholdt, noe blir foredlet mens noe må gå for å gi plass til framtiden.

Veien til fremgang er alltid under utbygging. Bygda er kanskje en utkant i Steinkjer kommune, men det er kun geografi. Med ny vei og bru, knapt nok det.

Som en fotnote: Ønskes servering ved et nytt besøk i Malm, er det god norsk tradisjonsmat på hotellet alle ukens dager. Det har det vært en god del år.