Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Venstre: Har tett dialog med Nortura

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Egil Haugbjørg fra Venstre frykter at Senterpartiet sitter på gjerdet når framtidige arbeidsplasser står i fare. Haugbjørg retter seg mot Senterpartiet ledelse i et innlegg forleden med sine bekymringer over at slakterisamvirke vurderer kontinuerlig omstilling og tilpasninger.

Bekymringen over at mange arbeidsplasser i Nortura kan gå tapt i Steinkjer deles også av ledelsen i Trøndelag Senterparti. Både tidligere ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) og sittende ordfører Anne Berit Lein (Sp) i Steinkjer har hatt og vil fortsatt ha tett dialog med Nortura for å se på hvilke mulighetsrom som finnes for å opprettholde og utvikle framtidige arbeidsplasser i Steinkjer.

Det er både viktig og riktig at lokal politisk ledelse har tett og god kontakt når næringsaktører med betydelige arbeidsplasser utfordres. Næringsaktører gjør sine vurderinger ut fra sine forutsetninger for best mulig å være rustet for framtiden.

Verdikjeden fra «jord til bord» er presset økonomisk. Slik er det også innen samvirkebedriften Nortura der eierne forventer at lønnsomheten i husdyrproduksjonene skal opprettholdes.

Dette setter store krav til de tillitsvalgte som er satt til å styre og kontrollere en stor og viktig aktør som Nortura. Senterpartiet er på lik linje med eierne i Nortura opptatt av lønnsomme arbeidsplasser i bygd og by i hele Trøndelag. En matvareprodusent genererer mange direkte og indirekte arbeidsplasser ut fra sin produksjon.

Debatten som Haugbjørg etterlyser er relativt krevende med mange forhold å ta stilling til. Legger vi til spørsmål om importvern, moderat og høy toll, reguleringsansvar og en rekke andre politiske styringssystemer, blir det enda mer komplisert. I tillegg har vi fått erfart at kornonapandemien har åpnet øynene for hva matsikkerhet, kortreist og selvforsyning betyr.

Venstre skal ha ros for å ha skaffet nye kompetansearbeidsplasser med bl.a. Landbruksdirektoratet til Steinkjer, men samtidig vil ei nedleggelse av pelsdyrnæringen fra 2025 bety en reduksjon i distriktsarbeidsplasser.

Jeg håper Haugbjørg er tilfreds med at Senterpartiets fylkesleder tar seg tid til «å hoppe ned fra gjerdet» for å svare og oppfordrer samtidig til å diskutere hvordan vi kan produsere mer mat og å skape flere arbeidsplasser i Trøndelag og Norge, og gjerne hvordan samvirkebedriftene som har et nasjonalt ansvar for mottak i hele landet kan gis rammevilkår som sikrer en balansert industri- og videreforedlingsstruktur.

Takk for maten!

Kommentarer til denne saken