Trønderdebatt kjører for tiden en serie med «Sentrumskontrollørene» der de vurderer sentrum i flere trønderske byer og tettsted. Nå har turen kommet til Brekstad og kunstfotograf Marhaug og journalist Kalinski triller en toer på terningen! Om jeg er overrasket? Nei, dessverre må jeg si meg enig i mye av det som skrives i «sentrumskontrollen.» Tomme butikklokaler, middelmådig arkitektur, lite folkeliv, for mange store parkeringsplasser og ikke minst mangel på tilgang til kysten fra sentrumsgata er ting jeg kjenner igjen.

Les også

⚁ «Kystbyen» burde byttet navn til Kjøpesenterveien

Så må det også sies at det ikke har vært mangel på vyer og drømmer for Brekstad sentrum. Da kampflybase-vedtaket kom i 2012, ble det laget en svært spenstig sentrumsplan hvor både arkitektur og tilgang til sjø var viktige elementer. En ny sentrumsplan som ble vedtatt i forrige kommunestyreperiode skulle sørge for fortetting, flere leilighetsbygg og mer næringsareal. Likevel er gata fremdeles like tom mellom Kultursenteret og Libra kjøpesenter. Så hva er det vi ikke lykkes med? Vi må innrømme at vi ikke helt har fått det til. Enda.

I forrige møte i utvalg for strategi og drift tok varaordfører Ogne Undertun opp nettopp dette; hvordan sørger vi for god stedsutvikling, ikke bare i våre to sentrum, men også i grendene våre. Hvordan skaper vi folkeliv, uformelle og formelle møteplasser, bo- og blilyst. Og hvordan får vi pendlerne og andre til å flytte til Ørland? Arbeidsplasser har vi en del av, vi har varierte boligområder i hele kommunen, vi har gode skoler og barnehager, vi har flotte og mangfoldige kultur, idretts- og fritidstilbud. Så hva er det som mangler da? Er det kanskje kafeene, parkene, handlegatene der man kan treffe folk og bli kjent?

Det store spørsmålet synes å være hvordan skape liv i sentrum. Det er ikke bare på Brekstad at småbutikkene har flyttet inn i kjøpesenter. Både de store byene og de mindre tettstedene sliter med tomme sentrumsgater. Kanskje vi som er forbrukere også har et ansvar. For det er da unektelig komfortabelt å parkere bilen på en svær parkeringsplass og gå inn på et varmt og tørt kjøpesenter der alt er samlet på et sted.

Jeg har ikke svaret, men vi er på ballen og dette vil være i fokus for oss fremover. Og vi tar mer enn gjerne imot innspill, så kjør debatt!

Personlig er jeg glad for at arkitekturen på Ørland Kultursenter og Brekstad barneskole nevnes som positivt. Likeså kunst, skulpturer og trær. Det offentlige utearealet er nok viktigere enn vi tror for å skape trivsel og folkeliv.

Så har jeg fortsatt en drøm om det gamle meieriet. Gi meg en investor som kan ta vare på noe av det gamle bygget og samtidig utvikle den beste tomta i byen og legge til rette for innovative gründere, kafé, restaurant, frivillighet, kule sentrumsleiligheter og herlige grøntområder! Da kan vi skape liv i sentrum.

Også har jeg skikkelig trua på det nye boligområdet som er under planlegging. Her skal verneverdige hus fra rød støysone flyttes sentrumsnært til et nytt boligområde sammen med nye boligtomter kun et steinkast fra sjøen. Men jeg nekter å kalle det «Kystens Røros». Det har vi aldri kalt det, for Brekstad kan aldri bli Røros. Men kystbyen Brekstad med sitt særpreg skal vi fortsette å utvikle.