Gå til sidens hovedinnhold

Svært misvisende av Trønder-Avisa

Fylkesdirektør Vegard Iversen avviser at det er konkludert med skolesentralisering.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trønder-Avisa omtaler fylkeskommunens skolestruktur i papiravisa den 3. september. Artikkelen er skrevet etter et intervju med undertegnede, og den er i tillegg basert på en politisk sak som ble framlagt til politisk nivå rett før sommerferien.

Overskriftene på framsida og de neste to sidene er svært misvisende. Her kan det se ut som om jeg har konkludert med at skoler i nord skal legges ned og at jeg i tillegg går inn for en kraftig skolesentralisering. Dette har jeg aldri sagt.

Gjennom fylkeskommunens utfordringsdokument, som fylkesrådmannen legger fram for politisk nivå i juni hvert år, peker vi på utfordringer som politisk nivå må kjenne til og ta stilling til. En av utfordringene er at vi har hatt og har stor vekst av antall 16-18 åringer i Trondheim og en nedgang i mange av distriktene. Veksten i Trondheim er så stor at fylkestinget allerede har vedtatt at det skal bygges ny skole i Trondheim som skal stå ferdig i 2024. Klasserommene er allerede så godt som fulle i Trondheim, og elevene må ha mer plass.

Kombinasjonen vekst i Trondheim og nedgang i distriktene fører til en krevende økonomisk utfordring for oss som skal administrere skolene, og det er særlig fra 2023 og 2024 at dette får store utslag. Derfor har vi løftet fram tre mulige alternativer til politisk nivå:

1. Tilførsel av mer midler i 2023 og 2024.

2. Reduksjon av opplæringstilbudet og/eller reduksjon av antall skoler.

3. En kombinasjon av disse strategiene.

Dersom alternativ 2 eller 3 blir valgt, så krever dette en grundig utredning. Fylkesrådmannen har altså ikke kommet med noen som helst innstilling til vedtak eller konklusjon i denne saken. Det kan se ut som dette er tilfelle når man leser overskriftene i Trønder-Avisa.

Kommentarer til denne saken