Fredag 26. mars presenterte kunnskapsminister Guri Melby en ny skolereform for videregående skole. Her vil Melby kutte obligatoriske fag som historie, samfunnsfag, religion, naturfag, geografi og kroppsøving. Disse fagene skal gjøres valgfrie eller slås sammen i en eller annen form. Begrunnelsen for å kutte i antall fellesfag er at elever skal få større valgfrihet til å fordype seg i fag de liker, noe som ifølge kunnskapsministeren vil gjøre elevene bedre rustet for høyere utdanning og til arbeidslivet. I praksis betyr dette at elever i videregående skole kan velge bort en rekke allmenndannende fag, deriblant kroppsøving.

Som kroppsøvingslærer i videregående skole er jeg veldig bekymret for konsekvensene av en slik reform, særlig når man vet at ungdom ikke er i nok fysisk aktivitet i dag. Dette viser Ungkan3-undersøkelsen fra Norges Idrettshøgskole, som har kartlagt aktivitetsnivået til tusenvis av norske ungdommer i perioden 2005­−2019. Den avdekker også at ungdom blir mindre fysisk aktive med alderen.

Når Helsedirektoratet samtidig anbefaler at ungdom bør være i minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, er det svært betenkelig at Melby vil legge opp til en ordning der kroppsøving blir et fag som kan velges bort av elever i videregående skole. Kroppsøving er i dag et to-timers fag og er for mange elever den eneste arenaen hvor de er i fysisk aktivitet i løpet av en uke. Da er det naivt å tro at de som i utgangspunktet er i for lite fysisk aktivitet kommer til å velge faget, hvis det blir et valgfag. Og mest sannsynlig er det jo nettopp disse elevene som trenger faget aller mest for å motiveres til fysisk aktivitet.

Formålet med kroppsøvingsfaget er blant annet å stimulere til livslang bevegelsesglede og til en fysisk aktiv livsstil, også etter avsluttet skolegang. Helsegevinstene av å være i fysisk aktivitet er viden kjent, og en skulle kanskje tro at kunnskapsministeren visste dette. En studie gjennomført av forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU fant ut at fysisk aktivitet utført på fritiden reduserer risikoen for sykefravær i arbeidslivet. I Norge koster sykefraværet samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år.

Hva vil skje med folkehelsa hvis man kutter kroppsøvingsfaget som fellesfag i videregående skole? Kroppsøving er jo det eneste fellesfaget hvor elever både er i fysisk aktivitet og hvor de utvikler kompetanse om trening, helse og livsstil.

Jeg håper inderlig Melby raskt innser at det vil være svært uklokt å fjerne kroppsøving som et fellesfag i videregående skole. Folkehelse er nemlig ikke noe vi bare kan velge bort.