Gå til sidens hovedinnhold

Svenske tilstander i eldreomsorgen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen vil ha svenske tilstander i hele helse- og omsorgstjenesten. Det sier Arbeiderpartiet klart og tydelig nei til.

Regjeringens julegave til landets eldre er å åpne opp for svenske tilstander i omsorgen. Midt i en pandemi. Nok en gang tar de til orde for mer privatisering av vår felles helsetjeneste. Dette er dårlig nytt for Norge.

Høyre har brukt en svensk modell som mal, og målet er å etablere et hurtigspor for privatisering av kommunens tjenester. Da er det på sin plass å minne om hva den svenske modellen faktisk har bidratt til.

Ti år etter at regelverket ble innført i Sverige er resultatet ganske klart. I begynnelsen var det en del ideelle og små private aktører, men de har etterhvert blitt kjøpt opp av de store velferdskonsernene. Stendi og Attendo dominerer nå halvparten av markedet i svensk eldreomsorg. I Stockholm er 62 % av hjemmetjenestene drevet av private aktører. Og det finnes ingen dokumentasjon på at det gir bedre kvalitet. Mange tilbydere kan vanskeliggjøre koordinering og samarbeid, og påviselig økt byråkrati gir økte kostnader. Regjeringen vil med dette også gjøre det vanskeligere å ivareta de mest sårbare brukerne. Den svenske modellen har heller ikke stått seg i møte med korona på grunn av oppsplitting og høyere bruk av ufaglærte og økt vikarbruk. Modellen falt som et korthus i møte med pandemien, noe den svenske koronakommisjonen nylig slo fast. «Eldreomsorgen var ikke forberedt og for dårlig rustet til å håndtere en pandemi», skriver kommisjonen. Der er umulig å forstå hvorfor Høyre er så ivrig på å gjøre eldreomsorgen mer sårbar midt i en pandemi.

Da høringsfristen gikk ut denne uken, hadde samtlige kommuner pekt på svakheter ved modellen og sier tydelig fra at dette blir en dyrere løsning som ikke nødvendigvis gir en bedre hverdag for brukerne. Norsk sykepleierforbund sier rett ut at forslaget oppleves som et rent privatiseringsinitiativ, og peker på at det ikke foretas en vurdering av eventuelt negative konsekvenser som forslaget kan ha, slik som økt byråkrati, vanskeligere samhandling innad i helse- og omsorgstjenesten, uthuling av det kommunale «sørge for ansvaret» og en vesentlig svekking av den beredskapen vi har vært så avhengig av under den pågående pandemien. Legeforeningen, Fagforbundet, Ideelt nettverk, Psykologforeningen, LO, KS og andre toneangivende aktører er på det samme sporet.

Det er all grunn til å påstå at Høyre ikke forstår situasjonen til de som trenger hjelp til å mestre hverdagen – like fullt at de ikke forstår hvordan landets kommuner driver sine tjenester. Det er skremmende etter nesten 8 år i regjering.

For Arbeiderpartiet handler frihet i omsorgen om å få mer variasjon og mulighet bestemme hverdagen mest mulig selv. Det handler om at man møter flinke fagfolk som er trygge i jobben sin og tjenester som henger sømløst sammen. Vi mener norsk eldreomsorg trenger mer ressurser og ansatte fortjener større tillit, høyere lønn, faste hele stillinger og bedre arbeidshverdager.

Bedre eldreomsorg krever en ny regjering. Ingvild Kjerkol Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken