14. juli forsøkte jeg å bestille togbillett Steinkjer - Bodø.

"Alle" tog var fulle, så den første ledige plassen var 22. juli d.å. Det viser seg at Svenska Jernvegen (SJ) har kuttet ut togavgangene slik at det nå finnes bare et dagtog som går.

Alle som reiser på strekningen vet at det eneste toget som går også har ledige plasser. Det er bare å møte opp på stasjonene og hoppe på.

1. Hvorfor går det ikke tog?
2. Hvorfor henges det ikke på flere vogner på det toget som går.
3. Hvorfor står det at toget er fullt når det er ledige seter?
4. Hvorfor engasjerer ikke SJ en av de 49 direktørene i VY – med en gjennomsnittslønn på 3,7 millioner – for å legge ned nordlandsbanen helt, dersom det er målet?
5. Hvorfor reagerer ikke de som styrer Norge på dette?
6. Er dette i tråd med vilkårene som ble satt nå SJ vant anbudet på strekningen?

Arnfinn Monsen