Gå til sidens hovedinnhold

Sviket i Steinkjerelva

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I august 2020 ble Steinkjer jeger-og fiskerforening (SJFF ) fratatt retten til å ha forvaltningen av Steinkjerelva. En rett de ble tildelt av Steinkjer kommune som grunneier i 1964.

For folk flest, allmennheten, har denne ordningen vært en suksess. Fiskeplasser er ryddet hvert år, det er blitt tilrettelagt fiske for funksjonshemmede, elvekanten i hele strekningen er ryddet og åpnet og skapt en super sti for byens befolkning. Da gyrodaktylos var i ferd med å ødelegge hele laksebestanden i Ogna, Byaelva og Steinkjerelva, var SJFF en særs viktig faktor over en 30-årsperiode for å få elva og laksen friskmeldt igjen. Med stor entusiasme og over tolv tusen dugnadstimer er elvene nå i ferd med å komme tilbake til normalen.

Les også

Det var en gang en laksefisker

Steinkjers befolkning har siden 1964 hatt et svært godt og rimelig fisketilbud midt i byen. Elva og fisket har vært viktig for trivsel, tilhørighet og bolyst i denne kommunen.

Når så Miljødirektoratet krevde en felles forvaltning av hele vassdraget(Ogna, Byaelva og Steinkjerelva), ble SJFF sparka ut av Steinkjer kommune etter nesten 2 generasjoners iherdig innsats.

Og politikerne presterer så å sette inn gruppeleder fra Senterpartiet i interimstyret for vassdraget.

De valgte å se fullstendig bort fra den solide og mangeårige kunnskapen som ligger i SJFF. Foreningen ble ikke engang spurt om å bidra med faglige råd under organiseringen av vassdraget!

I hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning 24. august, var framtidig organisering av vassdraget oppe til avgjørelse. I innstillingen var det foreslått to representanter fra Ogna, to fra Byaelva og én fra Steinkjer kommune i styret for vassdraget. Under møtet foreslo undertegnede at Steinkjer kommune også burde ha to medlemmer. Dette ble begrunnet med det faktum at oppfisket kvantum skal vektlegges 75 prosent og elvestrekning 25 prosent ved valg til styre. Historisk sett har Steinkjerelva vært den strekningen med klart største oppfisket kvantum.

Nok en gang valgte Senterpartiet å bruke makta, og fikk flertall seks mot fem stemmer og dermed kun en representant i styret fra kommunens side.

Byaelva og Ognas grunneiere har dermed fire av fem stemmer i vassdragets styre, stikk i strid med gjeldende anbefaling ved slik organisering. Steinkjers 24300 innbyggere er nå satt på sidelinja av Senterpartiets maktarroganse. Allmennheten er prisgitt de andre elvenes representanter om det i det hele tatt blir åpnet for fiske i Steinkjerelva.

Når kommunen snart skal velge representant inn i vassdragets styre, blir det neppe faglig kunnskap som blir prioritert. SP fornekter seg ikke.

Som politiker skjemmes jeg over den uverdige behandlingen SJFF har fått av kommunen.

Folkeskikken er satt til side for private interesser.

Kommentarer til denne saken