SV innrømmer glatt at deres politikk er så fiendtlig for norsk privat eierskap og jobbskaping at det vil føre til at folk og kapital flytter ut av landet. Fremfor å ta det som et tegn på at det er politikken det er noe galt med, vil SV heller tvinge folk til å bli. Det er tydelig at SV mener at det egentlig er staten som eier verdiene som skapes i privat sektor.

SV skal ha ros for en ting. De er nemlig ærlige om skattepolitikken sin. I 2021 har de foreslått skatteøkninger på 22 milliarder, og er åpne om at det vil bli enda mer i senere år. Dette i motsetning til for eksempel Ap som har valgløfter til rundt 30 milliarder kroner som de lover å finansiere med «bare» 9 milliarder i økte skatter. Det er urealistisk. SV, derimot, er for en betydelig skatteøkning, og det er de ærlige om.

Les også

Økonomisk frihet for de mange fremfor skattelettelser for de få

Ifølge SSB vil 1,1 millioner nordmenn få økt skatt med SVs politikk. Det er omtrent én av fire voksne nordmenn, og en stor andel av skattebetalerne i dette landet. Dette er en merkelig prioritering all den tid vi står midt i en pandemi. Jobben vår fremover blir å legge til rette for at de mange titalls tusen nordmennene som er helt eller delvis arbeidsledige grunnet pandemien kan få seg en jobb. Da må det skapes arbeidsplasser, og det siste vi trenger er en politikk som gjør det vanskeligere å skape jobber, og dyrere å stå i jobb.

Til dette vil SV svare at det kun er de rikeste som skal få økt skatt. Å hevde at 1,1 millioner nordmenn er samfunnets rikeste blir ganske parodisk. Samtidig skal arveavgiften skal gjeninnføres med et bunnfradrag på 5 millioner, 30 % sats på alt inntil 100 millioner. For mange betyr dette at arv av eiendom som har vært i familien i mange år, plutselig igjen må betale skatt. Deretter skal det være 70 % skatt på all arv over 100 millioner. Med andre ord vil en slik innordning kunne bety kroken på døra for mange familieeide bedrifter. La meg forklare hvorfor: Det er i dag utbytteskatt på 32 % av alt du tar ut i utbytte. Med SVs opplegg vil da de som arver en familiebedrift verdt opptil 100 millioner betale 30 % av verdien på bedriften i arveavgift.

Les også

Helt vanlige folk må få lavere skatt

Og for å understreke: De fleste av disse familieeide bedriftene har ikke 100 millioner kroner i banken. De har verdier i båter, traktorer eller annet utstyr som er helt nødvendig for å skape jobber. For å betale det har de to valg. Enten må de da ta utbytte ut av bedriften, som da ilegges en utbytteskatt på 32 % før bedriftseierne får pengene. Med andre ord må de ta 45 millioner kroner ut av bedriften for å sitte igjen med 30 millioner netto. Det er svært sjeldent mulig for en bedrift. Alternativet er da å selge bedriften for å betale skatten. Og om ikke det var galt nok: For bedrifter verdt over 100 millioner, når SVs arveavgift øker til 70 %, så kan det bety mer enn 100 % skatt for den som arver bedriften. Det er skattepolitisk galskap.

Naturlig nok er ikke dette videre populært, noe SV også har skjønt. Trolig vil derfor en rekke bedriftseiere og formuende nordmenn flytte ut av landet om dette skulle bli virkelighet. Men heller enn å gjøre noe med problemet, som i dette tilfellet er SVs skattepolitikk, velger SV å foreslå en straffeskatt for å konfiskere verdier dersom folk ønsker å flytte ut av landet. De innrømmer altså at politikken deres vil føre til at folk og kapital flytter ut av landet. Igjen skal de ha for ærligheten, men forslaget om å konfiskere verdier til de som ønsker å flytte viser at SV selv mener at det er staten som er eier av disse verdiene. Høyre mener tvert imot det er enkeltmennesker, arbeidsfolk og jobbskapere som skaper disse verdiene. Et syn på at andres verdiskaping i realiteten er statens eiendom, er et stort innhugg i eiendomsretten, og noe vi heller ser i autoritære regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

SV mener altså alle verdier over en viss sum er på utlån fra staten, som du får beholde så lenge du blir i landet. En straffeskatt som dette, som gjør at man ikke kan flytte ut av landet uten å risikere å få store verdier konfiskert av staten, vil også være svært problematisk for næringslivet. Over tid vil Norge få mindre investeringskapital og færre oppstartsbedrifter. Dette utgjør i praksis en stor inngripen i eiendomsretten.

Ingen er uenige i at de rikeste skal bidra mye til vår felles velferd. De rikeste 10 % betaler allerede i dag 40 % av all skatt i Norge. Det skal fortsatt være sånn at de som har mest, bidrar mest. Norge både har, og skal fortsette å ha, et progressivt skattesystem.

For Høyre er det viktig at vi fører en politikk som fører til at flere ønsker å skape jobber, at flere får en jobb, og at folk blir i Norge av egen fri vilje. Høyre mener det er i andre enden man må begynne – vi må føre en politikk som gjør at folk ønsker å bli i Norge, og å lykkes i Norge.