Sykehjemskostnaden for kommunen kan på denne måten reduseres kraftig

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Norge har troen på at eldre enten bør bo hjemme med hjemmehjelp eller bo på sykehjem vært sterk blant politikere, byråkrater og mange vanlige folk. Men forskere og potensielle brukere har stadig pekt på at det mangler tilbud mellom dette, og kommet med forslag til forbedringer. Det er også vist at kostnaden for å gi det økende antall demente et godt tilbud kan bli doblet om noen år.

Eldre på sykehjem koster anslagsvis 1 million kroner per pasient per år. Av dette er mindre enn 100 tusen kroner per år boutgifter (personlig rom, spiserom, TV-stue, aktivitetsrom, kontorer, m. m.). Ca 900 tusen kroner per år er personalkostnader (pleiere, leger, aktivitetsledere, administrasjon, m. m.). Det kreves ca en ansatt for hver pasient.

Et aktuelt eksempel: En dement mann har ei kone som stort sett er frisk og rask, men hun er ikke i stand til å ha han hjemme. Han får sykehjemsplass mens hun blir boende hjemme.

Hvis kommunen er fremtidsrettet hadde den fått bygget tilstrekkelig med sykehjem med leiligheter der ektepar/samboere kan bo sammen, i bofellesskap med andre par. I eksemplet kan kona og omsorgspersonalet nå enkelt dele på omsorgen for mannen, responstiden ved hendelser blir bedre enn på vanlige sykehjem, og mye bedre enn med hjemmehjelp. Ekteparets totalopplevelse forbedres, og de føler seg sett og ivaretatt. La oss anta at kona tar 60 % av omsorgen og sykehjemsfunksjonen resten. Da kan personalkostnaden for sykehjemmet bli redusert fra ca 900 tusen til ca 400 tusen kroner per år for en pasient.

For å dekke boutgiftene for leiligheten er det flere muligheter. Paret kan kjøpe leiligheten (selge den de har bodd i), la oss si for 2-3 millioner kroner. Eller så kan de betale husleie, 50 til 200 tusen kroner per år, etter evne. Samme prinsipp kan også brukes for fellesarealer/fellestjenester.

Sykehjemskostnaden for kommunen kan på denne måten reduseres kraftig, kanskje til under halvparten per pasient. Og pasientene blir ikke lenger pasienter på et sykehjem, de blir beboere i egen leilighet i et bofellesskap, med felles aktiviteter og arealer, og med øyeblikkelig tilgang på helsehjelp hele døgnet. De eldre vil få et bedre sosialt miljø, føle seg trygge, og få redusert ensomhetsfølelsen.

I en by med 200.000 innbyggere, er vanligvis 10-12 % 70 år eller mer. Undersøkelser tyder på at så mange som halvparten av de eldre kan tenke seg å bo i kollektiv, dvs ca 10.000. La oss anta at 8.000 av disse er samboende, det kreves da ca 2.000 leiligheter for enslige, og ca 4.000 litt større leiligheter for samboende.

Kostnadsproblemet er som vist løsbart, men det krever at politikerne endrer innstilling, styrer boligutbyggingen, og tar ansvar og initiativ for å få bygget nok bofellesskap med sykehjemsfunksjoner. Eldre par og enslige må være villige til å flytte på seg selv og sin kapital, når det blir nødvendig med kommunal helsehjelp.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken