Vi ønsker utvikling i hele Trøndelag og da må det bo folk i hele Trøndelag.

Skal det bo folk i hele Trøndelag må folk føle seg trygge, og du skal ha de samme helse- tilbudene samme hvor du bor.

Situasjonen i Namdalen med sykehuset Namsos og spørsmålet rundt landingsplass

for helikopter gjør at de 40 000 som har sykehuset Namsos som sitt sykehus føler at deres trygghet settes i spill.

Stortinget har vedtatt at det er de nye AW 101 helikoptrene som skal brukes

på de sykehusene som Sea King har flydd til tidligere. Dette var en betingelse i anskaffelsesvedtaket, og er helt avgjørende for pasientsikkerheten og tryggheten for de som bor i distriktet. Stortinget har også gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan slått fast at sykehuset Namsos skal være akuttsykehus med traumefunksjon for Namdalen.

Når ulykka har skjedd, eller det oppstår et hjerteinfarkt, da står det om sekunder, da er det ikke andre alternativ enn landingsplass ved sykehuset som gjelder.

Men utbygginga av en plattform som er tilpasset de nye helikoptrene drar ut, den har blitt utsatt fire ganger – uten at det er gitt noen begrunnelse for utsettelsen.

Det er tverrpolitisk enighet i Namdalen, ellers i fylket og i helseforetaket, at avklaringer omkring landingsplassen må gjøres nå. Ikke minst er det er krav fra folket at alle skal få hjelp når de trenger det, vi kan ikke sette liv og helse i spill ved å la dette trekke ut, landingsplass ved sykehuset Namsos må på plass.

Med dette som bakgrunn stilte jeg følgende spørsmål til fylkesordfører

Tore O. Sandvik i fylkestinget: Hvordan mener fylkesordføreren at fylkeskommunen kan bidra til å få fortgang i prosessen med landingsplass for de nye helikoptrene ved sykehuset Namsos?

Fylkesordfører ga et klart og tydelig svar. Fylkesordfører Tore O. Sandvik svarte at han ikke kan akseptere at innbyggerne i Namdalen skal ha et redusert akuttilbud ved at lokal flyplass blir valgt som landingsplass istedenfor helikopterlandingsplass ved sykehuset.

Fylkesordfører svarte videre at han stiller seg også undrende til vendingen som prosjektet nå har tatt, og sier det oppleves som provoserende og unødvendig med ekstra runder om med krav om bekreftelse og statistikk over antall landinger og alvorlighetsgrad hos pasientene. Det er urovekkende at anskaffelsesprosjektet til departementene har utsatt realiseringen fire ganger.

Jeg er svært fornøyd med at fylkesordføreren sier han vil be anskaffelsesprosjektet realisere intensjonene som er lagt av Stortinget uten flere bortforklaringer, og at han vil ble regjering og /eller Stortinget om å gripe inn om dette ikke nå kommer på plass.

Sykehuset Namsos betyr at vi i Namdalen føler oss trygge, nå aksepteres ikke flere utsettelser!