Jeg skal fatte meg i korthet. Det er lett å bruke politiske avgjørelser i alle retninger, både som argumentasjon for egne meninger og påskudd til å finne en knagg å henge «elendigheten» på.

Det er selvfølgelig tragisk at Nærøysund blir så hardt rammet av politiske avgjørelser. Men jeg savner et mer korrekt bilde av situasjonen. Salmar lå an til å investere i en økning av produksjonsvolum til en verdi av 250 millioner kroner. Dette ble lagt på is da grunnrenteskatten ble kjent over natta.

Hadde Salmar gjennomført dette kjøpet, hadde alle selskapets slakterier vært i full drift. Salmar bygget underliggende bedrifter (nedstøms) for å møte et økende produksjonsvolum. Det er ingen tvil om at grunnrenteskatten er en direkte og indirekte årsak til det som nå skjer med mange bedrifter i Nærøysund.