Gå til sidens hovedinnhold

Ta ansvar for egen politikk!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre fortsetter i vant stil med angrep på person framfor sak. Denne gang Høyres varaordfører i Levanger som mener jeg mangler kontakt med grasrota og lokalpolitikken.

Jeg skal ikke påberope meg å være «grasrota», men jeg vet såpass at folk i Levanger ønsker en politistasjon. Det synes jeg er et rimelig krav. Hvorfor skal Namsos, Steinkjer og Trondheim ha et polititjenestested, men ikke Levanger, en kommune med 20 000 innbyggere? Jeg er ikke med i lokalpolitikken, men jeg sitter ganske tett på det som skjer på Stortinget og i regjering. Nedleggelser av tjenestesteder ble igangsatt, gjennomført og fullført av Politidirektoratet og Høyre-regjeringen. Høyre hadde alle muligheter til å stoppe nedleggingen om de mente det var nødvendig. Det gjorde de ikke.

Les også

Marit Arnstad har oppholdt seg for lenge borte fra grasrota og lokalpolitikken

I september 2013 etter at det ble klart at H og Frp ville danne regjering, fikk Nord-Trøndelag politidistrikt beskjed fra Politidirektoratet om midlertidig stans av alle nye husleieprosjekter. Politidistriktet hadde ikke lenger fullmakt til å inngå nye avtaler om leie av lokaler for politiet i Levanger. Årsaken synes klar: Politidirektoratet forsto at et regjeringsskifte ville danne grunnlag for massive nedleggelser av lokalt politi i hele landet.

I juni 2014 sendte lensmannen i Levanger ut en pressemelding hvor det stod: «Mandag 16.6.2014 starter lensmannen i Levanger flytting til lokaler i Verdal for samlokalisering med lensmannen i Verdal. Lensmannen i Verdal og lensmannen i Levanger vil fortsatt bestå som egne organisatoriske enheter. Samlokaliseringen er midlertidig til det er fattet politiske beslutninger på nasjonalt nivå om fremtidens politi». I juni 2014 hadde Høyre og Frp hatt regjeringsmakt i åtte måneder. Dersom regjeringen ville opprettholde lensmannskontoret på Levanger hadde de full mulighet til det. Men Politidirektoratet ville ikke forlenge husleiekontrakten og regjeringen lot det skje.

I forbindelse med Nærpolitireformen leverte politimesteren sin tilrådning angående struktur i Trøndelag 7. desember 2016. Der står det: «Levanger og Verdal kommuner påpeker betydningen av å ha egen lensmann og et eget tjenestested i sin kommune (…) Politimesteren mener at dagens to lensmannskontorer må videreføres som ett tjenestested». Politidirektoratet la, ikke overraskende, politimesterens tilråding til grunn og anbefalte å videreføre ett sammenslått tjenestested i Verdal/Levanger. Endelig avgjørelse om struktur ble fattet av regjeringen i 2017. Der og da ble skjebnen til Levanger lensmannskontor avgjort. Ingen i Høyre eller Frp har siden løftet en finger for å få politiet tilbake til byen.

Denne måten å organisere politiet på – at man ikke forlenger husleiekontrakter, og at dette avgjør hvilket tilbud folk får – er noe regjeringen har fortsatt med i hele landet. Senterpartiet aksepterer ikke at tilstedeværelsen av en så viktig nødetat som politiet skal avgjøres av husleiekontrakters tidsramme. Folk i Levanger vet at det ikke kommer noe politi tilbake til byen dersom Høyre fortsetter i regjering. Høyres stortingsrepresentant Elin Agdestein bekrefter dette i Trønder-Avisa 3. september der hun hevder at Sp er i «utakt med virkeligheten» når vi vil åpne et polititjenestested i Levanger. Det er en fin avklaring.

Dersom folk i Levanger ønsker politiet tilbake må de stemme Senterpartiet. Vi skal opprette 20 nye polititjenestesteder i 2022 og lage en opptrappingsplan sammen med kommunene og lokalt politi frem mot 2025. Ekte nærpoliti trenger en regjering som forstår verdien av nærhet til folk og næringsliv.

Kommentarer til denne saken