Gå til sidens hovedinnhold

Ta ansvar for egne beslutninger

Hva med å ta ansvar for egne beslutninger istedenfor å skylde på andre? 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV og Lars Haltbrekken beskylder meg for å ha holdt viktig informasjon unna Stortinget når Barentshavet sørøst ble åpnet. SV hevder i tillegg at dette medførte at de stemte «feil». De bør istedenfor gå i seg selv og ta ansvar for de beslutninger de selv har fattet.

Beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst for olje hadde nemlig SV allerede fattet, før jeg ble statsråd

Delelinjeavtalen med Russland ble inngått i 2010 og var den gang en stor seier for Norge. Jeg opplever at det var viktig for regjeringen Stoltenberg å markere at nye, store områder nå var våre og at norske interesser skulle ivaretas. Russerne tildelte umiddelbart sine områder til egen industri. Jeg kom inn i regjeringen i mars 2011. Da var beslutningen om åpning av Barentshavet allerede fattet for regjeringens del. Dette ble meddelt Stortinget samme vår. «Når overenskomsten med Russland om maritim avgrensing og samarbeid i Polhavet er trådt i kraft, igangsette en konsekvensutredning etter petroleumsloven med sikte på tildeling av utvinningstillatelser». Stortinget sluttet seg til dette.

Den videre diskusjonen dreide deg dermed om rammene for åpning, ikke om det skulle skje

Iskant, boretidsbegrensinger, kystsone og ringvirkninger var det som preget den politiske diskusjonen frem til åpning ble gjort av et enstemmig Storting i juni 2013. At SV i 2020 hevder at beslutningen ble fattet på feil grunnlag er dermed både absurd og misvisende. SV besluttet å åpne havområdet for olje en gang mellom avtaleinngåelsen i 2010 og mars 2011 da jeg kom inn, helt uten tilgang på noe av den informasjonen som ble samlet inn gjennom åpningsprosessen; konsekvensutredningen og verdianslagene. Det synes jeg Lars Haltbrekken kan ta seg en prat med sine partifeller Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken om, som i motsetning til meg faktisk satt i regjering når beslutningen ble fattet.

Når politikk blir ansvarsfraskrivelse og mistenkeliggjøring fremfor fakta

Jeg har redegjort grundig for en faglig diskusjon knyttet til om det er mulig å beregne nåverdi av ting du ikke vet. Hva er nåverdien av lottomillionen du skal få i januar? Jeg mener likevel det ville vært uproblematisk å ta det med og beskrevet alle de usikkerhetene som vi naturlig ikke kjenner til i åpningsmeldingen. Det er ingen grunn til å tro at det ville endret beslutningen; regjeringen hadde fattet sin, opposisjonen gikk lenger og ville åpne mer.

At Lars Haltbrekken videre prøver å gjøre dette til en sak om rolleblanding mellom meg personlig og norske interesser skuffer meg.

Du er en voksen og anstendig mann. Du trenger ikke ape etter hylekoret i MDG som konspirerer og mistenkeliggjør. Du har selv ledet en av Norges viktigste natur og miljøorganisasjoner i mange år – har du noen gang opplevd at vi har trukket din integritet i tvil av den grunn?

Les også

Ro, ro Borten Moe

Lønnsomhet

Avslutningsvis prøver du å gjøre norsk oljepolitikk til et spørsmål om lønnsomhet. Det er jeg hundre prosent enig med deg i. Jeg er for aktivitet som lønner seg for Norge. Selv i år bidrar næringen med nærmere 100 mrd. kr. i netto til staten, i tillegg til noen hundre tusen godt betalte arbeidsplasser. Sammen med oljefondet gir det vårt samfunn en økonomisk handlefrihet de fleste andre bare kan drømme om.

Penger jeg ikke opplever dere er bekymret for å bruke. SV er imidlertid mot oljevirksomheten som sådan, uavhengig av det. Dere stemte mot Johan Sverdrup, et felt som i dag produserer verdier for flere hundre millioner hver eneste dag. Uten utslipp.

Om dere er livredde for statens eksponering i olje og gass er den eneste naturlige konsekvensen å selge seg ned i Equinor og Petoro, selskaper som har sikret fellesskapet enorme inntekter de siste tiårene, og la andre ta disse. Faktisk er de på henholdsvis 7. og 2. plass over de selskap i verden som har betalt mest skatt de siste årene.

Det er ikke Senterpartiets politikk. Vi er for suksess i Norge og inntekter som sikrer velferdsstaten.

Kommentarer til denne saken