Vi ba om prioritering av landbruket. Og regjeringa har kommet oss i møte ved å tilby et landbruksoppgjør som monner, og som er tidenes aller beste. Det takker vi for!

Økt sikkerhet for matforsyning, gjennom å opprettholde og forbedre den norske selvforsyningen har blitt viktigere enn på veldig, veldig lenge. En grusom krig, pandemien og annen uro ute i verden minner oss kraftig om det.

Vi tror det norske folk og forbrukerne forstår at nå var tiden kommet. Tiden var kommet for å sikre eksistensen for den gjenværende norske landbruksproduksjon.

Det er ingen kø av folk som vil overta produksjonen på norske gårdsbruk. Hvorfor? Jo, fordi man finner det kort og godt mer lønnsomt og attraktivt å jobbe med andre ting. Ta med det i bedømmelsen, før landbruksoppgjøret blir karakterisert som feil i forhold til andre grupper og næringer.

Vi, for vår del, tror det er rett. Vi har bedt om det, og vi takker!

Les også

Trønder-Avisa på lederplass: Derfor må det komme mer

Les også

Regjeringen prioriterer bønder foran sykepleiere, lærere, industriarbeidere, næringsliv og forbrukere. Da må de si rett ut at det er dét de faktisk gjør.

Les også

17 Ap-ordførere og varaordførere: Et avgjørende landbruksoppgjør på Arbeiderpartiet sin vakt