Det er et dramatisk år vi snart skal legge bak oss. I snart ti måneder har Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina utsatt ukrainerne for ufattelige lidelser. Nesten 8 millioner ukrainere har flykta fra landet. Mange av dem skal tilbringe jula her i Norge. I tillegg er over 6,5 millioner på flukt i eget land. 18 millioner ukrainere trenger humanitær bistand. Nettopp derfor er det så viktig at vi alle er med på å støtte ukrainerne, ikke minst med å ta godt imot ukrainske flyktninger.

Så langt har Norge tatt imot over 30 000 flyktninger fra Ukraina. Norge har aldri tatt imot så mange mennesker på så kort tid. Norske kommuner, skoler, arbeidsgivere, helsetjeneste, lokalsamfunn og frivillige gjør en enorm jobb med å gi ukrainske flyktninger et trygt og godt hjem i Norge. Jeg er imponert over dette arbeidet, som gjøres med varme og solidaritet. Vi er klare til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger også neste år.

Norsk innsats redder liv og gir beskyttelse

Da jeg sammen med mine nordiske og baltiske kollegaer besøkte Kyiv 28. november, møtte jeg noen av de mange ukrainerne som trenger støtte. De fortalte om sårede soldatfedre, barn som ikke får skolegang og mødre som sliter med å skaffe nok mat og medisiner til familien. Norge har så langt i år bidratt med 8,4 milliarder kroner i humanitær og sivil støtte til Ukraina. Støtten omfatter husly, mat, vann og sanitær, utdanning, medisiner og helsehjelp, og støtte til drift av den ukrainske staten og landbrukssektoren. Det gjør oss til en av de største giverne av humanitær og sivil bistand til Ukraina, i absolutte tall.

Det russiske krigsmaskineriet har gjort enorme ødeleggelser på viktig infrastruktur. Da jeg besøkte Kyiv så jeg med egne øyne hvordan Putin bruker kulda som våpen. I Kyiv er 70 prosent av befolkningen uten strøm. I store deler av Donetsk- og Luhansk-regionen, vil folk i verste fall mangle varme hele vinteren. Derfor er den norske støtten på 2 milliarder til innkjøp av gass så viktig. Gjennom denne avtalen vil Norge finansiere 11 prosent av Ukrainas importbehov for gass denne vinteren.

Rett før jul kjører flere trailere fra Norge mot Ukraina. De er lastet med bygningselementer som skal brukes til å reparere noen av de flere hundre broene som den det russiske hæren har ødelagt.

Vi støtter også Ukraina ved å gi forsvarsmateriell

Ukraina må kunne forsvare seg. Norge har derfor bidratt med 3,4 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina. Pengene har blant annet finansiert innkjøp av artilleriskyts, 4000 panservernvåpen, opplæring av ukrainske soldater, støtte til internasjonale fond for Ukraina og vinterutrustning til ukrainske soldater. Vi har også satt av 1 milliard kroner til militær støtte til Ukraina for neste år, og vi har gitt store mengder utstyr fra Forsvarets lagre.

Vi merker også krigen her i Norge

Å ha et naboland i øst som er så uforutsigbart og går til angrep på et annet naboland, gjør at mange i Norge nå er redde og usikre. Norske myndigheter, våre etterretnings- og sikkerhetstjenester følger nøye med på hva som skjer i Norge og i våre nærområder. Vi har satt i verk flere forebyggende tiltak og vi er klare til å innføre nye tiltak dersom det blir nødvendig. Det har vi gjort flere ganger de siste månedene, og det skal vi gjøre igjen dersom det blir nødvendig.

Norge er helt i front med vår støtte til Ukraina

– både når det gjelder hvor mye vi gir og hvor raskt vi bidrar. Og om kort tid vil regjeringen annonsere nye bidrag. Dette vil komme i tillegg til de omtrent 14 milliardene vi har gitt eller har gitt løfte om å gi i år og til neste år. Dermed vil Norge fortsatt være blant de fremste bidragsyterne til Ukraina. For selv om vi har gitt og gir svært mye, er behovene nærmest uendelige. Krigen kan vare lenge og vi er forberedt på å måtte bidra over lang tid.

Vi må gjøre kloke og strategiske valg slik at våre bidrag gjør en reell forskjell. Det har derfor ikke alltid vært mulig å agere like raskt som enkelte har ment at vi burde. Men for å sikre at våre bidrag treffer og er effektive, må vi ta oss tid til å gjøre vurderinger og til å koordinere – med ukrainske myndigheter, med andre giverland og med de ulike organisasjonene som arbeider i Ukraina.

Russland forsøker å skape splittelse

– både internt i mange land og mellom allierte land. Men gjennom vår massive og omfattende støtte til ukrainernes forsvarskamp, viser vi at Russland mislykkes også på dette området. Aldri før har vi stått nærmere hverandre, aldri før har viljen til å beskytte og støtte vært større.