Jeg skriver for å takke sambygdingen førstelektor Eldar Taraldsen for oppslaget i avisa om livet i dagens skole. Han har så rett, så rett.

Ja, kunnskapsløftet har ført til en alt for teoretisk skole. Kunnskapsdepartementet har feil navn. Det dreier seg ikke bare om kunnskap – nei, det handler like mye om ferdigheter. Når det gjelder ferdigheter, er det ofte nødvendig å bruke hele kroppen – ikke bare hodet. Og når en bruker hele kroppen, så blir det lettere å ta til seg teoretisk kunnskap også.

Jeg hadde en gang en elev på sløyden, som jeg etter hvert fikk vite var en skolevegrer. Mor hans ringte meg en gang og lurte på hva som foregikk. «Jeg har store problemer med å få sønnen min av gårde til skolen. Men på torsdagen – da drar han i vei». Jeg spurte gutten hva det var som var grunnen. «Jo, på torsdag har vi sløyd».

Etter over en mannsalder som ungdomsskolelærer, erfarte jeg at praktisk-estetiske fag var de fagene elevene trivdes best i. Og å trives veldig godt i noen fag, tror jeg smitter over på de andre – en henter inn ståpålyst.

Om mobbing sier Taraldsen at de dyre tiltakene hittil ikke har virket. Ja, det mener jeg også – og fraværet er fortsatt alt, alt for stort. I tillegg har psykisk helse blitt et enormt problem.

Jeg kan ikke la være – jeg jobber fortsatt med å få faget livet inn på timeplanen – et obligatorisk 1-timersfag. Der skal en ta seg av og gjøre noe med alle de daglige problemene. Det finnes ikke noe viktigere enn å få elevene til å trives – da lærer de så mye raskere og bedre.

Skapertrangen en noe av den sterkeste drivkraften i mennesket. Vi trenger kreative mennesker for å skape et godt samfunn på en god klode. I dag tror jeg skolen skaper tapere istedenfor skapere.

Sats på livet!