Senterpartiet drømmer om et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet etter stortingsvalget om ett år. Men det blir neppe mulig uten SV og MDG på laget. Hvor store kameler er da Marit Arnstad og Senterpartiet villig til å svelge?

Én ting har Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne til felles: De peker alle foreløpig på Ap-leder Jonas Gahr Støre som sin statsministerkandidat ved stortingsvalget neste år. Men det kommer til å koste for Arnstad og Senterpartiet. For bortsett fra ønsket om Støre som statsminister, har partiene lite til felles.

Når som valget nærmer seg, mener jeg tiden er inne for å oppklare hva Senterpartiet egentlig går til valg på. Jeg har notert ti spørsmål om praktisk politikk som vil måtte komme opp til diskusjon med SV og MDG.

 • Vil Sp gjeninnføre arveavgiften, slik SV vil?
 • Vil Sp øke drivstoffavgiften, slik SV vil?
 • Vil Sp gjøre store kutt i det norske kjøttforbruket, slik MDG vil?
 • Vil Sp øke flyseteavgiften, slik SV og MDG vil?
 • Vil Sp øke bilavgiftene kraftig, slik SV og MDG vil?
 • Vil Sp øke reguleringskravene i landbruket, slik SV og MDG vil?
 • Vil Sp åpne for sekstimersdag, slik SV og MDG vil?
 • Vil Sp sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon, slik MDG vil?
 • Vil Sp øke rovviltbestanden, slik SV og MDG vil?

Med en slik politikk vil i så fall en pendler i distrikts-Norge måtte betale vesentlig mer for bil og drivstoff, bonden vil få langt flere reguleringer og han får produsere mindre kjøtt. Alle som jobber i oljebransjen vil gå en usikker fremtid i møte.

Jeg forventer egentlig ikke annet enn et unnvikende svar, om at Senterpartiet vil søke etter den løsningen som gir partiet mest gjennomslag. Men i realiteten er det kun to alternativer her:

 • Erna Solberg som statsminister, og du vet hva du får.
 • Jonas Gahr Støre som statsminister, med SV og MDG på slep.

Trøndelag representerer verdiskaping, innovasjon og vekst. Vi er det blå-grønne fylket med fremtidsnæringer som er helt sentrale i utformingen av morgendagens Norge. Men for å kunne dyrke mulighetene som finnes i fylket vårt, trenger vi forutsigbarhet og trygg styring. Dette er ikke tiden for politiske eksperimenter der man slipper til MDG, og kanskje også Rødt, med hånda på rattet.

Det tiende og siste spørsmålet er derfor:

 • Vil Arnstad og Senterpartiet kompromisse med sine hjertesaker, og samarbeide med SV og MDG i en regjering?

For når valget er over og stemmene er talt, så er det disse spørsmålene Senterpartiet må svare på. Da er det vel like greit å klargjøre dette for velgerne nå, i god tid før de skal ta valget.