Gå til sidens hovedinnhold

Tidlig ultralyd og NIPT nå!

Det er fullt mulig å forbedre norsk svangerskapsomsorg, om man er villig til å bruke penger på det.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

26. mai i år vedtok Stortinget et stort løft for norsk svangerskapsomsorg. Arbeiderpartiet har lenge vært pådriver for at tidlig ultralyd skal bli en del av den ordinære, offentlige svangerskapsomsorgen. Fortsatt er det slik at kvinner i byene har enklere tilgang på dette, og der tar over 70 prosent ultralyd i første trimester. Takket være et flertall i Stortinget skal dette nå tilbys alle gravide og gi en likeverdig svangerskapsomsorg over hele landet.

Stortingets flertall er avklart, så nå må pengene på bordet. Vårt krav til regjeringspartiene og Frp er at det må settes av midler i årets budsjettforhandlinger. Det er avgjørende for at vi kommer i gang, slik at norske kvinner får den svangerskapsomsorgen Stortinget har lovet dem.

18. november la Helsedirektoratet fram en rapport som fastslår at tilbudet kan innfases neste år. Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk kan være på plass for gruppa med størst risiko allerede i løpet av et halvt års tid, altså for om lag 22% av de gravide. Vi synes det er klokt å starte med denne gruppa, når vi vet at det tar litt tid å få på plass mer utstyr og sikre kompetanseheving for de ansatte som skal utføre undersøkelsene.

Om et drøyt år kan tidlig ultralyd være et tilbud til alle gravide kvinner. Rapporten bekrefter at dette er noe helsetjenesten kan levere på relativt raskt. Her er fagfolka med på laget, og de er klare for å gjøre den innsatsen som trengs for å få dette på plass. Helseministerens stadige advarsler om disse utvidelsene av svangerskapsomsorgen er gjort til skamme.

Det er fullt mulig å forbedre norsk svangerskapsomsorg, om man er villig til å bruke penger på det. Derfor setter Arbeiderpartiet av 250 millioner kroner i vårt alternative budsjett for 2021, og håper regjeringspartiene og Frp kommer etter.

Fosterdiagnostikk skal tilbys alle kvinner over 35 år, men Stortinget vedtok også at NIPT (non-invasive prenatal test) skal bli lovlig å utføre i Norge for alle kvinner som ønsker den ekstra tryggheten. For kvinner under 35 ved termin kan dette kjøpes mot egenbetaling. På dette punktet synes vi regjeringen har slept beina etter seg. Reiserestriksjonene knyttet til corona-pandemien har gjort det vanskelig for kvinner å få utført disse testene de siste månedene, særlig nå som smitten stiger igjen og reiser over landegrensene er vanskelig. Vi får ukentlig henvendelser fra kvinner og par som er fortvilet over dette.

Flere aktører står klare til å tilby NIPT til norske kvinner. Forutsetningen er at virksomheten er godkjent av helsedepartementet, og at de kan oppfylle lovens krav om informasjon og veiledning. Det er kritikkverdig at departementet ikke har fått på plass en ordning som gjør at disse aktørene kan søke om godkjenning og få vurdert om de oppfyller kravene.

Nå forventer vi at departementet sørger for fortgang i dette arbeidet, slik at dette er på plass fra senest 1. januar 2021.

Kommentarer til denne saken