Med stor glede, entusiasme og pågangsmot tar Nord universitet i disse dager imot rekord mange nye studenter ved våre studiesteder. Nok en gang skjer studiestart under en form for unntakstilstand.

Samfunnet er fortsatt preget av pandemien og de begrensningene det gir for en god studiestart. Vi gjør vårt ytterste for å ta hensyn til nødvendig smittevern og gi studentene en så god og trygg start på studietiden som mulig. Jeg vil også få lov å si tusen takk til de som har tatt et ansvar som faddere på alle studiestedene. Dere har gjort en fenomenal jobb og tatt et stort ansvar for å gi de nyeste studentene en god start med mulighet for å bli godt kjent med medstudenter. Jeg er svært stolt av den måten dere har gjennomført fadderoppleggene på.

Jeg vet at mange føler på den usikkerhet som pandemien skaper. Dere har sikkert mange spørsmål, ettersom smittesituasjonen fortsatt endres nesten fra dag til dag. Sammen med dere studenter, skal vi klare å følge reglene som smittevernmyndighetene setter. Vi klarer å gjennomføre ganske mye undervisning på en ønsket måte, men ikke alt enda. Vi ønsker å komme raskest mulig til en normal studiesituasjon.

Studentene er en av de viktigste ressursene Norge har. Nord universitet er så heldige å få foredle og videreutvikle denne humankapitalen. Dere er de nye og dyktige ansatte eller ledere av både til offentlig og privat sektor, mennesker som har skaffet seg den nyeste og beste kompetanse de kan få på sine fagfelt.

Universitetet skal ikke bare gi studentene kunnskap. Vi skal også bidra med viktig forskning som Norge trenger. Mange av våre studenter tar direkte del i dette arbeidet. Skal vi lykkes med forskningen, trenger vi både kunnskap og nysgjerrighet.

Jeg tror det er et godt råd til alle nye studenter å være nysgjerrige, åpne for nye idéer og løsninger. Det viktigste dere gjør er å stille spørsmål, enten fordi dere er nysgjerrige eller ikke ser sammenhengen. Å stille de gode spørsmålene er den viktigste egenskapen også til erfarne professorer. Uten spørsmålene finner vi ikke de svarene vi trenger for å øke forståelsen. Om få år er det dere som sitter i de viktigste posisjonene i samfunnslivet. Da kan dere alltid ta utgangspunkt i relevante spørsmål for å finne de beste veiene for å bringe samfunnet videre i riktig retning.

Ved studiestart er våre politikere særlig opptatt av universitetene. Vi skal velge politikere til Stortinget for fire nye år. For studentene og oss som jobber ved universitetene, er det viktig at utdanningspolitikken får en naturlig plass i det offentlige ordskiftet. I Nord universitet har vi opplevd stort engasjement rundt vår egen studiestedsstruktur. Dessverre er det rettet mindre oppmerksomhet mot kunnskapen som utvikles i Nord.

Nord universitet har en sterk posisjon i utviklingen av havet utenfor kysten vår. Det gjør at vi tiltrekker oss mange studenter, og vi har mange viktige forskningsprosjekter i vår portefølje som vi vet at havbruksaktørene er opptatte av. Derfor var det en gledens dag denne uka når to statsråder, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, kunne overraske oss med startbevilgningen på 110 millioner kroner til «Blått bygg» i Bodø.

Blått bygg sammen med nytt kystforskningsfartøy som bygges i disse dager og de splitter nye forskningslaboratorier på InnoCamp på Steinkjer og eksisterende forskningsstasjon i Mørkvedbukta, så kan vi og studentene bidra med ny kunnskap innen marin økologi, alger og nye fôrmidler til både fisk og husdyr.

De ambisiøse forventningene til videreutvikling av havbruk og sjømatnæringene som mange ser som det viktigste for utviklingen av landet vårt, krever gode og moderne fasiliteter for utdanningene. Vi har sammen med Statsbygg prosjektert ferdig «Blått bygg» i Bodø som skal huse både forskning og utdanning av de nye medarbeiderne til havbruksnæringa. Derfor var det meget gledelig at den første bevilgningen kommer på statsbudsjettet for 2022.

Til våre studenter vil jeg si: Jeg håper dere får en fin og trygg start på studiene, selv om vi fortsatt preges av pandemien. Det viktigste valget dere har tatt fram til nå, å bli studenter, er viktig for både deg og Norge. Det kan dere være stolte av!