Gå til sidens hovedinnhold

Til ordfører Anne Berit Lein, Steinkjer kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser i artikkel på i Trønder-Avisa 26. november at du sier at de private barnehagene i Steinker «får like mye» til drift som de kommunale. Jeg er ingen tilhenger av at debatten polariseres og at barnehager blir satt opp mot hverandre. Det er viktig at vi i denne debatten er oppmerksom på dette. Det er ikke de kommunale barnehagene som er årsaken til våre utfordringer i de private barnehagene. Det jeg skriver om er en villet politisk utvikling i Steinkjer, initiert av Senterpartiet Steinkjer.

Så mine to kommentarer til to av dine uttalelser i artikkelen:

1. Lærlinger i Steinkjer kommune. På tross av at fagarbeidere i Barne- og ungdomsarbeid er den gruppen med størst arbeidsledighet i landet, har Steinkjer kommune samtidig hatt en storsatsning på lærlingeplasser i denne yrkesgruppen. Siden 2010 har kommunen økt antall lærlingeplasser fra 3 til 12 i de kommunale barnehagene. Kostnaden for verdiskapningsdelen for disse stipulerer jeg til ca. 3.000.000,- pr år. Disse lærlingene blir gitt gratis til de kommunale barnehagene fra rådhuset.

Det betyr at disse ikke belastes barnehagene, og er ikke med i beregningen, når kommunen skal beregne satser for private barnehager. Denne ressursen fører deretter til at disse barnehagene har to ekstra voksne til enhver tid, og har god hjelp fra disse personene, når vikarsituasjonen er vanskelig (slik den er for oss alle). Man skal ikke være rakkettforsker for å forstå at dette påvirker vikarkostnaden for de kommunale i tillegg. Dette vises også godt på regnskapstallene til kommunen, der man ser at vikarkostnadene har gått ned i takt med økt lærlingeandel de siste årene. Dette på tross av at sykefraværet i de samme barnehagene ikke har gått ned.

I 2019 hadde til og med Steinkjer kommune nesten 1 million kr. mer i sykepengerefusjon fra NAV, enn de hadde i vikarutgifter i barnehagene sine. Jeg tror ikke jeg trenger å si mer om saken. Jeg tror velgerne/publikum klarer å se problemet, uten nærmere forklaring.

Jeg er klar over at Steinkjer kommune juridisk sett har lov til å kostnadsføre lærlingene på denne måten. Men etisk sett? Er det mulig at folkevalgte kan være så kynisk? Og dere i Senterpartiet som ikke vet hva jeg snakker om: Ta dere en prat med ledelsen i partiet deres!

Det du sier i T-A i dag, er veldokumentert løgn. Og det er på tide at befolkningen blir gjort oppmerksom på det. Jeg kan ikke si hvor skuffet jeg blir av håndteringen av denne saken fra bygdepartiet mitt. Du sier «at det ikke er forskjell mellom hvor mye de private og de offentlige barnehagene i Steinkjer kommune får». «Lærlingetilskuddet» er ett av flere eksempler på at dette er feilinformasjon av dine innbyggere. Manglende kostnadsføreringer ellers har vi vist eksempler på tidligere. De kommunale barnehagene har for eksempel kr. 0,- i internettkostnader og ekstremt lave kostnader på mange andre poster. For eksempel bruker de kommunale barnehagene iflg. regnskapet i gjennomsnitt kr. 35.000,- mindre i året på dopapir, såper og andre renholdsprodukter, enn det som er mulig gjennom vår leverandør på slike produkter.

Ok. Kanskje vi har en leverandør om leverer produkter til en høyere pris? Men når det opplyses kr. 5000,- i kostnader i en stor kommunal barnehage på dette området, mens jeg ikke klarer å få til dette for under 40.000,- pr. år i Granstubben barnehage, så må begynner man jo å spekulere.

2. Du peker på at bemanningsnormen i barnehagene ikke er fullfinansiert gjennom de statlige overføringene til Steinkjer kommune. Dette er helt irrelevant for våre tilskuddssatser i kommunen for neste år. Steinkjer kommune opplyser i sine rapporteringer, at bemanningsnorm var oppfylt i de kommunale barnehagene allerede pr. 01.08.18.

Våre tilskuddssatser for 2021 er beregnet ut fra driften til de kommunale barnehagene i 2019. I 2019 hadde de kommunale barnehage oppfylt bemanningsnorm hele året. Det er sikkert riktig at kommunen får for lite penger fra staten, men dette er i det hele tatt ikke relevant for debatten rundt tilskuddssatser for private barnehager, da det kke har noen betyding for våre tilskudd. Jeg vil gå så langt å si, at det er misvisende og forvirrende for befolkningen at du bruker dette for å «bedre» saken din.

I Steinkjer kommune peker dere på at det er tilskuddssystemet, som er bestemt på sentralt hold, som er problemet. Mitt syn på saken er at dette er en sannhet med modifikasjoner. Blir systemet brukt som tiltenkt, fungerer dette brukbart. Problemet i Steinkjer er tallene som kommunen velger å holde utenfor systemet. Nå må dere slutte å skylde på regjering, og storting, og rydde i egne rekker, samt å slutte å feilinformere borgere i Steinkjer på denne måten.

Jeg vil til slutt være tydelig på at mine betraktninger i denne saken står for min egen regning, og ikke må oppfattes å være en felles uttalelse fra barnehagesektoren i Steinkjer.

Kommentarer til denne saken