Gå til sidens hovedinnhold

Til utelivsbransjen i Trondheim: Takk for at dere holder ut!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Solsiden på en varm sommerdag. Yrende liv langs restaurantrekken. Lunsj på byens fantastiske nye torg, mens en kjenner solen varme i ansiktet. Eller en kald øl på en av byens mange uteserveringer. Det er dette vi drømmer om gjennom vinteren. Slik er det hvert år, men denne vinteren har ikke vært som andre. For stedene å samles har tidvis vært stengt. Vi er blitt overlatt til oss selv, en rar følelse, som sier noe om utelivets verdi.

Vi har kjent savnet etter samvær, etter lystig lag, etter god mat og drikke, etter å komme oss ut. Ikke bare i skogen, men ut på byen, ut blant folk. En ting pandemien har lært oss er hvor sosiale vi mennesker er, og hvor viktige arenaene for dette er. Og jeg tror jeg snakker på alles vegne når jeg føler ny takknemmelighet overfor de som vier seg til å skape trivsel, matglede og kulinariske opplevelser for andre. Og et inderlig håp om at sommeren igjen vil by på yrende folkeliv og blomstrende business for utelivet.

Overnattings- og utelivsbransjen i Trondheim, og mange steder rundt om i landet, har nå over lang tid lidd under de tøffe smitteverntiltakene. Mange har uttrykt sin fortvilelse over situasjonen. Jeg har stor forståelse for at dette er svært krevende. Til hele utelivsbransjen i Trondheim vil jeg si takk for at dere holder ut! Etter denne vinteren trenger vi dere mer enn noen gang og vi må hjelpe dere gjennom den siste pandemikneika.

Derfor har det vært en prioritet for regjeringen å iverksette tiltak for å hjelpe overnattings- og serveringsbransjen spesifikt. Både fordi en del bedrifter faller utenfor den automatiserte løsningen for kompensasjonsordningen, og fordi denne bransjen er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. I disse dager har kommunene fått nye 750 millioner kroner som er ment å være en ekstra hjelp til kommuner med sysselsatte innen nettopp overnattings- og serveringsbransjen.

For Trondheims del betyr det nye 36,54 millioner kroner som nå er på vei. Det er kommunene som har ansvar for fordeling av disse midlene, rett og slett fordi det er kommunene selv som best vet hvor skoen trykker for lokalt næringsliv. De 36,54 millioner kronene som nå skal hjelpe utelivet i Trondheim, kommer i tillegg til 19 millioner kroner som ble utbetalt til Trondheim kommune tidligere i år, gjennom samme ordning.

Totalt er nå 1,75 milliarder kroner fordelt gjennom denne kommunal ordningen. I tillegg er det så langt utbetalt nær 3 milliarder kroner gjennom den nye kompensasjonsordningen, som trådte i kraft 18. januar i år. Av dette er den største andelen av pengene gått til bedrifter innen nettopp overnattings- og serveringsbransjen. For Trondheims del er det per i dag utbetalt 65,3 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen, fordelt på 388 bedrifter. Ordningen skal bidra til å dekke en andel av faste, uunngåelige kostnader for bedrifter med betydelig omsetningsfall.

Næringen har også etterlyst kompensasjon for tapte varelagre. Og det har regjeringen lyttet til. Det åpnes nå for å dekke tapt varelager som følge av at mat og drikkevarer går ut på dato. Det vil være et viktig, økonomisk bidrag for utelivsbransjen.

Andre eksempler på tiltak som er iverksatt, som også kommer overnattings- og serveringsbransjen til gode, er justeringer av regelverket om permittering, dagpenger, lønnsstøtte, endringer i regelverket rundt sykepenger, betalingsutsettelser, endringer i formuesskatten og selskapsskatten, lavere sats for mva. og midlertidig oppheving av avgifter, for å nevne noen.

Det er ikke en støtteordning alene som redder et koronarammet næringsliv. Det er summen av en rekke ulike støttetiltak som skal bidra til at overnattings- og serveringsbransjen igjen skal kunne åpne dørene og gi oss opplevelsene vi alle savner og lengter etter. Det er disse støttetiltakene som skal bidra til at byen igjen skal kunne yre av liv, og at cafeene, restaurantene og pubene skal fylles opp av både trøndere og turister fra inn- og utland.

Kommentarer til denne saken