Gå til sidens hovedinnhold

Togsatsing i sneglefart

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 11. november skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i et leserinnlegg i Trønderdebatt at regjeringen ikke bryter forpliktelsene de har i byvekstavtalen. MDG er skuffet over det lave ambisjonsnivået til regjeringa og signalene samferdselsministeren gir.

I byvekstavtalen står det: «Målet er realisering av 2 tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024 i tråd med jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029». Hva var hensikten med å sette et årstall for realisering av to tog i timen, hvis statsråden mener at dette uansett skulle skje i løpet av avtaleperioden som tar slutt i 2029?

Toget kan ta en viktigere rolle i det trønderske transportsystemet i tida framover. Trøndelag har en rekke byer og tettsteder langs toglinja. Flere avganger vil sørge for at folk kan reise effektivt og miljøvennlig i et stort bo- og arbeidsmarked. Selv om Trønderbanen får noen etterlengtede forbedringer framover, er det smuler sammenlignet med hva motorveiutbyggingen i Trøndelag får.

Regjeringen har nå satt i gang en massiv utbygging av E6 østover og sørover. Den vil gi en enorm økning i biltrafikk og utfordre både klimamål og nullvekstmålet i Trondheimsområdet. Får vi ikke et konkurransedyktig togtilbud på plass raskt vil bilen vinne konkurransen.

Hareide gjør nødvendige nedskaleringer av Frps oppblåste NTP (Nasjonal transportplan), men kutter i feil prosjekter. Jernbanen burde vært vinneren. Likevel prioriterer regjeringen motorveier som ikke løser utfordringene byene står overfor.

Aller helst skulle vi ha vært ferdige med diskusjonen om to tog i timen og gjort det nødvendige løftet som Trønderbanen så sårt trenger. Da kunne vi ha starta jobben med neste trinn av utviklinga: Fire til seks tog i timen, kortere reisetid og andre tiltak som gjør det enkelt, attraktivt og tidseffektivt å velge tog.

Les også

Ingen løftebrudd om Trønderbanen – målet er fremdeles to tog i timen

Kommentarer til denne saken